Adventní koncerty 2012

09.03.2012 19:14

Výběrové řízení na příspěvky z 22. ročníku Adventních koncertů, které se uskuteční v prosinci 2012, vyhlásila Česká televize. Žádosti je třeba podat do 30. dubna 2012.

Projekty s žádostí o finanční příspěvek mohou předložit neziskové organizace a žádost musí obsahovat tyto náležitosti:
-       název organizace a přesný popis její činnosti, datum registrace;
-       název a podrobný popis projektu, na který žádá organizace o příspěvek (včetně detailního popisu jak a na co budou případné finanční prostředky použity);
-       podrobný rozpočet předkládaného projektu;
-       informaci, zda žádáte o podporu také u jiných subjektů, případně kterých a v jaké fázi se žádost nachází;
-       kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail, kontaktní osoby apod.);
-       zakládací a organizační dokumenty: zakládací listina nebo stanovy a statuty;
-       aktuální výroční zpráva, jejíž přílohu tvoří finanční zpráva;
 
Kompletně vypracované projekty zasílejte nejpozději do 30. dubna 2012 poštou na adresu:
 
Česká televize
Adventní koncerty
Mgr. Michaela Fialová
Kavčí hory
140 70 Praha 4
 
nebo elektronicky na e-mail: michaela.fialova@ceskatelevize.cz.
 
Došlé žádosti bude hodnotit odborná komise na přelomu května a června 2012. Budou vybrány čtyři projekty, kterým budou Adventní koncerty 2012 věnovány. Oficiální vyjádření o výsledku výběrového řízení bude všem žadatelům zasláno do 30. června 2012.
 
Klíčová slova: