Access City Award 2021

Evropská města s více než 50 000 obyvateli se mohou do 9. září 2020 přihlásit do soutěže o titul bezbariérové město a lepší místo k životu.

Již 11. ročník soutěže tentokrát zohlední i dostupnost veřejných služeb v době pandemie.

Města mají možnost představit své navrhované činnosti a strategie o tom, jak se stát bezbariérovými a lepšími místy k životu a práci všech.

Výběrové řízení bude mít dvě fáze:

  • vnitrostátní poroty posoudí žádosti na vnitrostátní úrovni,
  • porota EU poté žádosti posoudí v užším výběru.

Nový ročník ceny Access City Award zohlední současnou globální situaci, a aby bylo oceněno úsilí měst, bude vytvořeno zvláštní ocenění „Dostupnost veřejných služeb v době pandemie“.

Již podruhé dostanou vítězové soutěže na prvním, druhém a třetím místě finanční cenu (zvláštní ocenění nemají nárok na finanční cenu).

Více informací na stránkách Evropského sociálního fondu v ČR.

 

Klíčová slova: