Aktuálně

Konference INSPO letos s mezinárodní účastí

12.02.2012 19:08

Program 12. ročníku konference INSPO - Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami obohatí také vystoupení zahraničních hostů. V sobotu 17. března v Kongresovém centru Praha představitelé německé sociální firmy VerbaVoice představí svoji službu simultánního přepisu a tlumočení do znakového jazyka on-line a zástupci společnosti Altop Service budou informovat o tvorbě skrytých televizních titulků na Slovensku. Zájemci o konferenci by neměli odkládat registraci, počet přihlášených už přesáhl čtyři pětiny kapacity sálu.

Korálkiáda usiluje o rekord pro dobrou věc

09.02.2012 21:46

Cílem projektu Koralkiáda je nasbírat a navléknout co nejvíce korálků a ty potom darovat zdravotně postiženým z České abilympijské asociace a chráněných dílen, aby měli materiál na své tvoření. Korálky se budou sbírat a navlékat až do 20. května 2012. Do tohoto data může kdokoliv své navlečené korálky zasílat na adresu České abilympijské asociace nebo je odnést na určená sběrná místa. Ve dnech 25. a 26. května se bude v ČEZ Aréně v Pardubicích konat 20. národní abilympiáda, při této příležitosti budou všechny navlečené korálky spojeny a změřena jejich délka. Snahou je vytvořit český korálkový rekord v délce navlečených korálků, který se zapíše do České knihy rekordů.

Zaměstnanci sociálních firem vyzývají politiky: podpořte sociální podnikání

09.02.2012 18:09

„Podpořte sociální podnikání!“ vzkazují v celoevropské kampani zaměstnanci sociálních firem evropským i českým politikům. V České republice sociálních firem pomalu přibývá. Představují ideální model zaměstnávání lidí s vážným handicapem. Fokus Praha se proto dnes ke kampani na podporu sociálního podnikání připojil rozesílkou vzkazů českým politikům.

Česká spořitelna informuje o sociální kartě

08.02.2012 21:05

Tiskové centrum České spořitelny zveřejnilo nejčastější otázky a odpovědi k tzv. sociální kartě. Vydávat je začne Česká spořitelna od konce června letošního roku.

Problémy s prodlužováním platnosti průkazek ZTP a ZTP/P

08.02.2012 21:00

Národní rada osob se zdravotním postižením obdržela v poslední době mnoho podnětů od občanů, ve kterých si stěžují především na postup úřadů práce ve věci žádostí o prodloužení průkazky ZTP (ZTP/P), podání nové žádosti o průkazku ZTP (ZTP/P), žádosti o dávku mimořádné okamžité pomoci ze systému hmotné nouze a dalších dávek. Úřady práce nechtějí tuto agendu nyní vyřizovat a úředníci postupují často tak, že slovně odmítají převzít tyto žádosti s odůvodněním, že žadateli by stejně nebylo vyhověno. Předseda NRZP Václav Krása upozorňuje žadatele, aby se nedali nijak znejistit a bránili se takovýmto praktikám.

Už jen do 17. února můžete žádat o grant na kurzy finančního vzdělávání

08.02.2012 14:36

Baví vás finance a chcete se o své zkušenosti podělit s ostatními? Do 17. února máte šanci podat žádost o grant na pořádání seminářů finančního vzdělávání. Díky podpoře projektu Abeceda rodinných financí nyní můžete získat finanční příspěvek na pořádání svých vlastních kurzů zvyšujících finanční gramotnost obyvatel a stát se lektorem. Témata kurzů se budou věnovat především problematice hospodaření s rodinným rozpočtem a prevenci nezodpovědného zadlužování.

Internet a můj handicap: Už jen dva týdny do uzávěrky literární soutěže

03.02.2012 14:35

Úroveň dvacítky příspěvků, dosud došlých do 8. ročníku literární soutěže Internet a můj handicap, je velmi vyrovnaná. Šance na získání první ceny - chytrého mobilního telefonu a dvouletého bezplatného připojení k internetu od společnosti Telefónica Czech Republic - jsou tedy ještě otevřené, stejně jako na další z hodnotných cen. Uzávěrka soutěže, v níž autoři mohou vyjádřit, jak jim internet nebo telefon pomáhají vyrovnat se s jejich handicapem, je 19. února. Ke slavnostnímu vyhlášení výsledků dojde 17. března v Kongresovém centru Praha na konferenci INSPO.

Obchodník bez bariér letos poprvé

02.02.2012 12:44

Letošní novinkou při udělování prestižních cen TOP RETAILER bylo vyhlášení speciální ceny Obchodník bez bariér. Udělení ocenění proběhlo na základě výzkumu realizovaného agenturou INCOMA GfK ve spolupráci s Kontem Bariéry. Ten zjišťoval, které prodejny osobám se zdravotním handicapem nejvíc usnadňují návštěvu a nákup a kde naopak tito lidé narážejí na překážky. Z celkového srovnání nejlépe vyšly prodejny Tesco hypermarket.

Informatici Úřadu práce požadují urychlený návrat k původním aplikacím, jinak hrozí ještě větší chaos

02.02.2012 1:18

Zpráva, kterou vypracovali informatici Úřadu práce ČR na žádost generálního ředitele, popisuje důvody, proč nefunguje nový systém výplaty sociálních dávek na úřadech práce. Vyplývá z ní rovněž, že potíže s vyplácením dávek mohou narůstat dokonce geometrickou řadou v dalších měsících, kdy staré osvědčené aplikace mají postupně přestat vyplácet.

Rodiny pečující o osobu se zdravotním postižením se dostávají do neřešitelné ekonomické situace

02.02.2012 0:28

V roce 2011 byl schválen zákon č. 366/2011 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Tímto zákonem byl zrušen souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči u dětí se zdravotním postižením, které jsou v péči rodičů. NRZP ČR dlouhodobě upozorňovala na skutečnost, že tímto zrušením souběhu dávek a zrušením sociálního příplatku pro rodiny pečující o osobu se zdravotním postižením dojde k velkému snížení příjmů pro tyto rodiny. V současné době se ukazuje, že po tomto zrušení se dostávají tyto rodiny do neřešitelné ekonomické situace. V těchto rodinách je ohrožena schopnost zajistit péči pro děti s těžkým zdravotním postižením. Stát tímto opatřením vlastně nutí rodiny, aby odmítaly poskytovat péči svým dětem se zdravotním postižením v jejich přirozeném domácím prostředí. Tímto opatřením se tak vracíme do 80. let 20. století, kdy byla upřednostňována ústavní péče před péčí v rodině.

Stránky