Aktuálně

Fakta a mýty o příspěvcích zdravotních pojišťoven pro lidi s vadami sluchu

03.01.2020 10:17

Pojišťovny budou od ledna 2020 nově proplácet sluchadla na obě uši! Na kochleární implantát nově dosáhne i většina dospělých! Tyto mýty a nepřesnosti se začátkem roku objevily v médiích, proto se Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR jako největší organizace pomáhající lidem se sluchovým handicapem rozhodl uvést všechny mýty a polopravdy na pravou míru

Statistika a děti se zdravotním postižením

28.12.2019 12:29

Publikace, kterou vydal Český statistický úřad, obsahuje přehled základních údajů za dvě vybrané skupiny osob se zdravotním postižením nezahrnuté do šetření VŠPO 2018 – děti ve věku 0 až 14 let a osoby žijící mimo soukromé domácnosti. S využitím několika datových zdrojů se podařilo poskytnout základní přehled o počtu a struktuře osob se zdravotním postižením, charakterizovat postižení z hlediska jejich závažnosti a druhu, a také v omezené míře prezentovat vybrané údaje o podmínkách života osob se zdravotním postižením.

Osoby se zdravotním postižením z pohledu statistiky

22.12.2019 11:53

Mezi obyvateli České republiky ve věku 15 a více let, kteří žili v soukromých domácnostech, bylo podle výběrového šetření Českého statisického úřadu v roce 2018 přibližně 13 % osob se zdravotním postižením. Celkem se jednalo o 1152 tisíc lidí, kteří byli kvůli zdravotním problémům dlouhodobě omezeni ve vykonávání běžných činností. U více než poloviny (56 %) z nich byl zhoršený zdravotní stav posouzen lékařem a byl jim přiznán invalidní důchod nebo příspěvek na péči nebo na mobilitu nebo získali průkaz osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P).

Železniční doprava potřebuje zlepšit přístup k lidem s postižením

18.12.2019 8:56

Vlaková přeprava je pro lidi s postižením nedostatečně přístupná. Lidé používající vozík se na většinu nástupišť vůbec nedostanou, to samé platí o železničních stanicích a zastávkách. Ne všechny vlaky na českých železnicích mají dostatečně široké dveře vagonů, aby jimi projel elektrický vozík. Nedostatky jsou například i v poskytování informací o přepravě lidí s vozíkem. Právo lidí s postižením na přístupnost tak není naplňováno. Ombudsmanka doufá, že její zjištění přispějí ke změnám v drážní dopravě ve prospěch lidí s postižením.

Pozor na konec roku, zaměstnáváte-li lidi s postižením

15.12.2019 13:58

S blížícím se koncem roku by měly zpozornět firmy zaměstnávající lidi s postižením. Pokud nestihnou zaplatit všechny povinné daně a odvody do posledního kalendářního dne, přijdou o příspěvek na zaměstnávání lidí s postižením.

ČSSZ informuje: Vánoce a přelom roku posunou výplatu důchodů

15.12.2019 13:56

Podobně jako v minulých letech dojde i letos v době vánočních svátků a na přelomu roku k posunům výplatních termínů důchodů. Neznamená to však, že se důchody „opozdí“, naopak, s jedinou výjimkou budou příjemcům vyplaceny ještě před standardním datem splatnosti.

TechSoup ČR hledá nejlepší projekty, které usnadní život lidem se zdravotním omezením

12.12.2019 8:57

Umělá inteligence skrývá obrovské možnosti pro budoucnost. Je možné ji využít i pro dobrou věc – například pro ochranu přírody, organizování humanitární pomoci nebo pro vytváření světa bez bariér. To je také myšlenka akce AI for Accessibility HACKATHON, která se bude zaměřovat na nalézání řešení problémů, se kterými se lidé se zdravotním omezením každodenně setkávají. A aby organizátoři věděli, jaké typy projektů mají podpořit, potřebují informace přímo od vás – lidí se zdravotním omezením, případně od dobrovolníků, zaměstnanců nebo asistentů.

Zrakově postižení pomáhají firmám odstraňovat bariéry na webu. Pomohl jim v tom speciální kurz

11.12.2019 16:36

Špatná struktura webu, neoznačené nadpisy nebo obrázky bez alternativních popisků – to vše může handicapovaným ztížit fungování na internetu. Právě to, zda jsou weby dostatečně přístupné i pro uživatele se specifickými potřebami, mohou od listopadu ověřovat i noví auditoři přístupnosti z řad zrakově postižených. Školení od předních českých expertů na přístupnost jim otevřelo nové pracovní příležitosti a dalo možnost budovat internet bez bariér.

Stránky