Aktuálně

Poslanecká sněmovna schválila "předdůchody"

28.09.2012 11:44

Poslanecká sněmovna dnes (26. září) ve třetím čtení schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření, kterou se zavádí tzv. předdůchody. Ty umožní osobám ve věku blízkém důchodovému věku řešit finanční zabezpečení v případě tíživé životní situace.

Občané, braňte své nemocnice!

26.09.2012 23:41

Petici proti návrhu Ministerstva zdravotnictví ČR a Svazu pojišťoven ČR na redukci zdravotnických zařízení v ČR vyhlásily Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Asociace českých a moravských nemocnic, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, Asociace krajských nemocnic, Svaz pacientů ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékař. Vedla je k tomu skutečnost, že dosud žádná nemocnice nemá podepsanou smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Tyto nemocnice tak nemají jistotu, zda od 1. ledna 2013 budou schopny dále poskytovat zdravotní péči. Pravděpodobný scénář je takový, že s řadou nemocnic nebudou smlouvy podepsány nebo nebudou podepsány smlouvy na činnost některých oddělení v nemocnicích a tím taková nemocnice vlastně také ukončí svou činnost.

ReStart Česko - přijďte s online řešením a nastartujte reálnou změnu ve společnosti!

25.09.2012 22:46

Ve středu 3. října startuje v České republice nový program ReStart Česko – online řešení pro společenskou změnu. Díky propojení nápadů společensky angažovaných aktivních občanů, neziskových organizací a programátorů vzniknou webové a mobilní aplikace s cílem pomoci offline společenské změně prostřednictvím online technologií. Konkrétní řešení problémů ve společnosti skrze internet se stávají ve světě 21. století zcela běžná. Díky programu ReStart Česko realizovaném Sdružením VIA za spolupráce s americkou neziskovou organizací TechSoup Global bude podpořen vznik nových online řešení také v České republice.

Začal Týden komunikace osob se sluchovým postižením

25.09.2012 22:15

O lidech s postižením sluchu a jejich problémech toho většinová společnost mnoho neví. K odstraňování bariér, kterým musí čelit, by měl přispět ve dnech 22. až 30. září Týden komunikace osob se sluchovým postižením (TKOSP). Za účasti předsedkyně senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Daniely Filipiové, která spolu s hlavním městem Praha nad TKOSP převzala zástitu, jej na na tiskové konferenci v Senátu 24.9. představily organizátorky z pořádajícího občanského sdružení Orbi pontes.

Odsouváme seniory na vedlejší kolej. Neochuzujeme se o něco?

23.09.2012 16:05

Pokračování veřejně prospěšné kampaně OtevřenoSeniorům v podobě nových produktů – vizuálů, seniorských triček i vlny instalací ve veřejném prostoru představila Diakonie ČCE, jež téma seniorů a stáří komunikuje již několik let. Nad projektem, který je dále součástí kampaně panevropské (http://europa.eu/ey2012), převzala záštitu zmocněnkyně vlády pro lidská práva paní Monika Šimůnková.

Poslanecká sněmovna schválila změkčení sociální reformy

23.09.2012 0:19

Řadu změkčení sociální reformy schválila při hlasování 19. září Poslanecká sněmovna. Díky tomu se obnoví souběh příspěvku na péči a rodičovského příspěvku u dětí do 4 let věku, zvýší se příspěvek na péči ve III. a IV. stupni u dětí ve věku 4 – 7 let, bude možné požádat o příspěvek na mobilitu osobám v ústavní péči a změní se způsob získání příspěvku na zvedací plošiny, schodišťové plošiny či stropní dopravní závěsné systémy zase do původní podoby. Neprošla však verze zákona schválená Senátem, podle níž všechny transakce spojené s Kartou sociálních systémů (sKartou) jsou pro občany zdarma. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR proto přichází s návodem, jak se dále bránit proti sKartě formou podání stížnosti proti postupu státu.

Deníček z Helsinek

20.09.2012 10:32

Ač se to zdá k nevíře, i člověk s těžkým tělesným postižením může cestovat, poznávat svět a hlavně být ještě přínosem pro společnost. Stačí jen něčemu rozumět, být v tom dobrý a nevzdávat se. Ráda bych vám teď povyprávěla svoji cestu na mezinárodní konferenci v Helsinkách (Finsko).

Známe laureáty 15. ročníku Ceny VIA BONA

15.09.2012 15:01

Za individuální a firemní filantropii byli za rok 2012 oceněni v jednotlivých kategoriích studenti broumovského gymnázia, Jana Bečvářová, Ondřej Horecký, Adastra, MIBCON, KMPG Česká republika a OKD.

NRZP ČR hodlá zahájit novou diskuzi s ministerstvem o způsobu posuzování závislosti na péči

15.09.2012 13:55

Mnoho signálů nasvědčuje tomu, že posuzování nároku na příspěvek na péči neprobíhá seriózně, a že je snaha co nejvíce na příjemcích ušetřit. Proto se předsednictvo NRZP ČR rozhodlo věnovat se tomuto problému a zahájit novou diskuzi s MPSV o způsobu posuzování závislosti na péči. Aby mohlo seriózně jednat, potřebuje maximum informací, proto vyzývá příjemce příspěvku k vyplnění dotazníku.

MPSV: Ostrý provoz sKaret odstartoval, do konce roku získá kartu 600 tisíc lidí

14.09.2012 12:15

Ověřovací provoz vydávání a distribuce karet sociálních systémů tzv. sKaret proběhl úspěšně, Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Českou spořitelnou (dodavatelem sKaret) dnes (13.9.2012) oznámilo další harmonogram vydávání sKaret. Do konce září bude vydáno 50 000 sKaret, do konce tohoto roku je připraveno k vydání 600 000 karet, a to např. příjemcům rodičovského příspěvku, přídavku na dítě, příspěvku na bydlení (podpora v nezaměstnanosti a dávky v hmotné nouzi se budou řešit až v příštím roce, nadále se budou vyplácet stejným způsobem jako dosud).

Stránky