Aktuálně

Ani v době pandemie se nesmí zanedbat péče o chronické pacienty

19.05.2020 17:27

Infekční onemocnění COVID-19 se sice nesmí podcenit, ale není ani jediným zdravotním problémem v České republice. Každý rok zemřou tisíce lidí na onemocní srdce a cév, nádorová onemocnění, metabolická onemocnění a mnoho dalších nemocí. Dle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR u nás umírá ročně více než 112 000 osob.

Telemedicína ano – ale rozumně. Osobní kontakt nenahradí, říkají praktici

19.05.2020 16:47

Telemedicína je užitečná, osobní kontakt lékaře s pacientem ale nenahradí – říkají praktici. Určovat diagnózu na dálku, i když z videa nebo obrázku, může být podle nich dokonce nebezpečné. Pokud není zbytí a je třeba přistoupit k takovému bezkontaktnímu ordinování, pak se musí odehrávat jenom mezi pacientem a jeho lékařem. Bez prostředníků.

Jedno ucho vlajkovým projektem 30letého Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob

14.05.2020 10:29

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR (SNN ČR) je největší organizací pomáhající lidem se sluchovým handicapem v České republice. Vznikl před 30 lety 8. května. Jeho vlajkový projekt Jedno ucho nyní slaví druhé výročí. Za tu dobu představil široké veřejnosti životní příběhy 67 osobností se sluchovým handicapem, z příběhů vyšly dvě knihy a osobnosti projektu uskutečnily 12 besed ve školách a v knihovnách po celé republice. Autorkou projektu je Veronika Cézová, tisková mluvčí SNN ČR.

On-line komunikací proti sociálnímu vyloučení

14.05.2020 9:21

I přes uvolnění vládních opatření zůstávají aktivity pro seniory většinově uzavřené, nebo seniorské organizace poskytují program a podporu pouze jednotlivcům. Organizace, které se starají o naplnění volného času seniorů, o jejich vzdělávání, ale třeba i pohyb, se s nimi setkávají v on-line prostředí.

Děti s postižením mají právo chodit do školy

13.05.2020 10:30

Od 25. května (pro žáky 9. tříd již od 11. května) má být umožněn opětovný návrat dětí do základních škol. Rodiče si mohou vybrat, zda jejich děti budou v tomto školním roce školu navštěvovat. Ministerstvo školství však v metodice vymezilo, že se tato volba netýká dětí s postižením. Školy a třídy pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování mají zůstat do 30. června 2020 uzavřeny. Zástupkyně ombudsmana se proto obrátila dopisem na ministra školství, aby umožnil také dětem s postižením přístup ke vzdělání za stejných podmínek, jaké mají ostatní.

Návrat k běžnému fungování v době koronaviru? Jak na to pro ohrožené

12.05.2020 13:44

Rozvolňování restriktivních opatření je očekáváno ze všech stran. Není to ale čekání na „uvolnění“, je to spíše přestup do ještě nepřehlednější éry života s viry. Týká se to nás všech, ale zejména těch, kdo jsou zahrnováni do rizikové skupiny, omezené svým zdravotním stavem – bez ohledu na věk a důvod. Mezi ty patří i lidé s onkologickou nemocí, nejen tou, která probíhá, ale i tou, která zanechala deficity v imunitě, fungování plic nebo srdce. Takže jak na to?

Vznikla interaktivní mapa neziskového sektoru

10.05.2020 13:40

Centrum pro výzkum neziskového sektoru vytvořilo na mapaneziskovek.cz interaktivní mapu neziskového sektoru. Mapa se orientuje na organizace, které Centrum  považuje za tzv. nestátní neziskové organizace, kterých v České republice funguje zhruba 140 tisíc a výrazně se dotýkají života každého z nás.

Tichý svět spolupracuje s Portálem chcipomoct.cz

10.05.2020 13:31

Tichý svět – chráněná pracoviště, o. p. s. začal spolupracovat s Portálem chcipomoct.cz na postupném překladu některých informací a videí do znakového jazyka tak, aby byly srozumitelné i neslyšícím uživatelům. Partnerství vzniklo na základě požadavků a zájmu o služby ze strany osob se sluchovým postižením.

Určení data vzniku invalidity bude více respektovat vývoj zdravotního stavu

10.05.2020 11:58

Určení data vzniku invalidity pro přiznání invalidního důchodu už by mělo vycházet výhradně z řádně zjištěného vývoje zdravotního stavu žadatele. Česká správa sociálního zabezpečení na doporučení ombudsmana změnila svůj vnitřní předpis a nebude už určení data vzniku invalidity odvíjet od data, které žadatel uvedl v žádosti o invalidní důchod. Datum se bude určovat podle vývoje zdravotního stavu ke dni, kdy invalidita skutečně vznikla.

ČSOB má službu pro dorozumění s neslyšícími na všech pobočkách, infolinka trhá rekordy

04.05.2020 16:28

Online služba přepisu mluvené řeči eScribe je nyní dostupná už v celé pobočkové síti ČSOB. Lidé s postižením sluchu díky ní snadno samostatně komunikují s bankéři. ČSOB nabízí přepis mluvené řeči i na infolince, kde počet případů meziročně narostl o mimořádných 111 procent. Jedinečnou službu zajišťuje sociální firma Transkript online, se kterou ČSOB úspěšně spolupracuje osmým rokem.

Stránky