Aktuálně

Eliška Wagnerová v Senátu navrhne zrušení sKaret

27.10.2012 15:02

Úplné zrušení sKaret v Senátu navrhne nově zvolená senátorka Eliška Wagnerová (nezávislá za Stranu zelených). Bude to její první legislativní iniciativa v horní parlamentní komoře.

Tři ženy a čtyři muži prožijí svůj Rok jinak 2013 díky Nadaci Vodafone

25.10.2012 22:06

Pátý ročník grantového programu Rok jinak Nadace Vodafone, který propojuje ziskovou a neziskovou sféru, zná své vítěze. Všech sedm vybraných odborníků z komerční sféry stráví období od ledna do prosince 2013 prací pro neziskový projekt dle své volby, přičemž Nadace Vodafone jim uhradí mzdu, na kterou jsou zvyklí z komerčního sektoru. Program dlouhodobě přenáší cenné znalosti a zkušenosti z komerční do neziskové sféry. Tisková mluvčí Tesco Stores ČR tak bude pomáhat zviditelnit nadační Fond Otakara Motejla, šéfredaktor časopisu o architektuře bude organizovat mezinárodní festival zaměřený na zlepšení života ve městě.

NRZP ČR vyzývá k účasti na demonstraci 17. listopadu

24.10.2012 20:32

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR se domnívá, že je správné vyjádřit názor na dění v této zemi, a proto předsednictvo NRZP ČR schválilo účast na demonstraci, která se uskuteční 17. listopadu od 12 hodin na Václavském náměstí v Praze. Předsednictvo rovněž schválilo, že NRZP bude moci přispět na dopravu účastníkům z řad členských organizací.

Šanci postavit se na nohy může mít ročně až 10 dětí s mozkovou obrnou

24.10.2012 14:29

Nízké povědomí lékařů a obtížný přístup k financování. To jsou hlavní důvody, proč má dnes k moderní léčbě dětské mozkové obrny přístup jen velmi málo pacientů. Implantaci baclofenové pumpy v ČR zatím od roku 2007 podstoupilo jen šest dětí, všechny ve Fakultní nemocnici Motol. Ročně by však mohlo být operováno odhadem deset dětí. U dětských pacientů přitom každé prodlení ve správné léčbě znamená zásadní riziko trvalého poškození těla.

Reakce na článek v MF Dnes „Drábkův slib neplatí, sKartu budou muset využívat i důchodci“

23.10.2012 1:55

Ministerstvo práce a sociálních věcí se musí důrazně ohradit proti článku v MF Dnes „Drábkův slib neplatí, sKartou budou muset využívat i důchodci (20.10.2012), který uvádí zavádějící a mylné informace. Autorka článku svým textem vzbuzuje dojem, že sKarty jsou určeny také pro příjemce starobních důchodů. Zcela přitom opomíjí fakt (ať už záměrně, či neúmyslně), že k takovému kroku by byla nutná legislativní úprava, která by takové čerpání umožnila.

Cena Dne Downova syndromu doputovala z Kapského města do Kadaně

23.10.2012 0:29

Výtvarník a spisovatel Jiří Šedý z Kadaně se stal v roce 2010 jedním z prvních laureátů Ceny Dne Downova syndromu. Letos byl pozván, aby v srpnu toto ocenění osobně převzal na kongresu organizace DSi (Down Syndrom International) v jihoafrickém Kapském městě. Z finančních důvodů se převzetí ceny zúčastnit nemohl, avšak o své pocity se podělil v následujícím příspěvku.

Jak reagovat na změny v legislativě

21.10.2012 10:10

Dlouho očekávaný zákon č. 331/2012 Sb., kterým se mění řada zákonů v oblasti sociálního zabezpečení, nabývá účinnosti  1. 12. 2012. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR nabízí návod, jak postupovat při podávání žádostí, aby bylo možné těchto změn využít. Týká se to souběhu rodičovského příspěvku a příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu, příspěvku na zvláštní pomůcku a zvýšení příspěvku na péči u nezaopatřeného dítěte ve věku od 4 do 7 let.  

Hlavní změny v nepojistných dávkových systémech od 1. 12. 2012

18.10.2012 2:08

V průběhu uplynulých měsíců došlo k několika legislativním úpravám, které nabývají účinnosti 1. prosince 2012. Úpravy se týkají nepojistných dávek, a to mj. konkrétně v těchto oblastech: Souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči; vyšší příspěvek těžce postiženým dětem předškolního věku; příspěvek na mobilitu bude moci být nově přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby; nahrazení institutu výpůjčky zvláštní pomůcky dávkou.

Česká psychiatrická péče se dočká změn

17.10.2012 22:21

Ministerstvo zdravotnictví připravuje reformu psychiatrické péče v České republice s cílem modernizovat celý systém a zvýšit kvalitu péče o pacienty. Zároveň reforma zajistí přesun léčby z velkých institucí do personálně lépe zajištěných lokálních center.

Stránky