Aktuálně

Příspěvky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením se zvýší zpětně od července

18.09.2022 9:09

Maximální částka příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce se zpětně od 1. července 2022 zvyšuje z 13 600 Kč na 14 200 Kč. Rozhodla o tom dnes vláda na návrh, který předložil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Jde o součást balíčku opatření na podporu zdravotně znevýhodněných osob, z nichž většinu na konci srpna již vláda schválila.

Startuje Měsíc dobročinné závěti. Od 13. září do 12. října získají dárci a dárkyně zpět notářský poplatek za sepsání testamentu!

13.09.2022 18:23

Koalice Za snadné dárcovství, součástí které je také Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, za finančního přispění Nadace Via u příležitosti Mezinárodního dne závětí 13. září vyhlašuje každoročně Měsíc dobročinné závěti. V období od 13. září do 12. října 2022 dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, proplatí notářský poplatek za sepsání závěti. Cílem je upozornit, že prostřednictvím dobročinné závěti lze konat dobré skutky jak za života, tak i po něm. 

Přes 400 závodníků podpoří rodiny v tísni na 4. ročníku Běhu dobré vůle

13.09.2022 18:12

Dnes v 18 hodin odstartuje v oboře Hvězda již 4. ročník Běhu dobré vůle na pomoc rodinám v nepříznivé životní situaci. Celý výtěžek ze startovného, který před zahájením akce činí téměř 200 tisíc korun, podpoří rodiny samoživitelů, rodiny, které přišly o střechu nad hlavou, nebo rodiny pečující o zdravotně znevýhodněné děti. Na start závodu, jehož organizátorem je Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, se postaví přes 400 běžců.

Využití telemedicíny vzrostlo v Česku o třetinu, i díky covidu

08.09.2022 13:18

Počet zdravotnických zařízení využívajících telemedicínu vzrostl meziročně zhruba o třetinu. Nárůst je ovlivněn zejména obdobím covidu, kdy se lidé mnohdy nedostali fyzicky k lékaři. Nejvíce vzrostlo využití telemedicínských technologií v diabetologii, kardiologii, v rehabilitaci a ve sportovním a tělovýchovném lékařství, vyplývá to z dat konference LIFMAT 2022.

Vláda schválila balíček podpory zdravotně znevýhodněných: týká se příspěvku na mobilitu, zvláštních pomůcek nebo diet

03.09.2022 17:29

Kabinet schválil 31. srpna několik opatření, která zlepší podporu cílenou na zdravotně znevýhodněné. Jde o pomoc, která reaguje zejména na současný růst cen, a to nejen energií. Součástí balíčku je například zvýšení příspěvku na mobilitu, příspěvku na zaměstnávání OZP nebo úprava příspěvků na zvláštní pomůcky. MPSV se soustředí na pomoc formou cílených nástrojů určených sociálně ohroženým skupinám. Těmi jsou mimo jiné právě zdravotně znevýhodnění, ale také příjemci důchodů, samoživitelky nebo rodiny s dětmi.

Roadshow Dny bez bariér má handicapovaným ukázat možnosti sportování a přilákat nové zájemce

01.09.2022 12:27

Emilova sportovní, z.s., a Österreichischer Behindertensportverband na podzim vyjíždí na roadshow v příhraničních regionech, kde společnými aktivitami chtějí představit handicapovaným a jejich rodinám možnosti sportovního vyžití a zároveň informovat a zapojit i veřejnost. Na otázky k roadshow Dny bez bariér odpovídal vedoucí projektu Pavel Zbožínek.

MPSV si stanovilo pravidla pro odstranění tvrdosti zákona u přiznávání příspěvků na zaměstnávání lidí s postižením

01.09.2022 10:09

Situace, kvůli které se jihomoravská společnost obrátila na veřejného ochránce práv, přiměla Ministerstvo práce a sociálních věcí k formulaci pravidel pro výjimečné případy hodné zvláštního zřetele, u kterých může MPSV zaměstnavatelům prominout splnění podmínky bezdlužnosti pro přiznání příspěvků na zaměstnání lidí s postižením. V průběhu šetření se totiž ukázalo, že ministerstvo v minulosti postupovalo v obdobných případech různě a nedrželo se zásady legitimního očekávání a principu předvídatelnosti.

Vyhlášený program usnadní deseti neziskovkám cestu ke značce spolehlivosti

01.09.2022 9:33

Celkem deset subjektů z řad veřejně prospěšných organizací, které chtějí projít hodnocením kvality a usilovat o získání značky spolehlivosti, může počítat s finanční podporou. Počítá s tím druhé kolo programu na podporu transparentnosti a profesionalizace neziskových organizací, který společně vyhlašují Asociace veřejně prospěšných organizací ČR a Nadace J&T.

Letošní Deafember vyzývá k ochraně sluchu

30.08.2022 9:40

Září je významným měsícem v dějinách a kultuře neslyšících. A je to také ideální měsíc pro to, abyste se o světě a životě lidí s postižením sluchu dozvěděli něco víc. Organizace Tichý svět, která poskytuje osobám s tímto hendikepem všestrannou podporu v podobě sociálních služeb, pořádá v září každoroční osvětovou akci Deafember. Tématem letošního ročníku je získaná ztráta sluchu.

Stránky