Aktuálně

Resort zdravotnictví už deset let nemá koncepci psychiatrické péče

13.01.2013 19:20

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na hospodaření osmi psychiatrických léčeben v letech 2010 a 2011. Kontroloři prověřili, jak ústavy nakládaly s majetkem za 2,6 miliardy korun a s finančními prostředky ve výši 130,4 milionu korun. NKÚ zkontroloval také Ministerstvo zdravotnictví, které je zřizovatelem těchto ústavů.

VZP přestává hradit inkontinenční podložky

09.01.2013 20:37

Dne 28. 12. 2012 zveřejnila Všeobecná zdravotní pojišťovna své rozhodnutí v roce 2013 nehradit inkontinenční podložky. Jedná se v případě této pojišťovny zejména v posledních dvou letech o další z několika kroků, které zaměřují své snahy o úspory proti nejvíce zranitelným skupinám – seniorům a osobám se zdravotním postižením.

Začíná registrace na konferenci INSPO 2013

09.01.2013 19:44

Třináctý ročník konference INSPO - Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami se uskuteční v sobotu 16. března v Kongresovém centru Praha. Představí nová technologická řešení usnadňující život lidem se zdravotním postižením. Dnešním dnem začala registrace účastníků, kterých se očekávají téměř tři stovky. 

Abeceda spouští granty na rok 2013

07.01.2013 17:03

Závěrem roku 2012 byl vyhlášen nový ročník projektu Abeceda rodinných financí pro rok 2013. Až do 8. února 2013 je možné zasílat žádosti o přidělení grantu na pořádání vlastních kurzů zvyšujících finanční gramotnost obyvatel a stát se lektorem. Vzdělávání se zaměřuje na problematiku hospodaření s rodinným rozpočtem, prevenci nezodpovědného zadlužování nebo otázku financí v pracovně právních vztazích.

ČSSZ je připravena vyhovět žádostem o zastavení výplaty důchodu na první lednový den, zkoumat důvody jí ale nepřísluší

06.01.2013 13:44

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v následujících dnech začne rozhodovat o žádostech o pozastavení výplaty důchodu, které k 31. 12. 2012 obdržela od zhruba 27 500 pracujících starobních důchodců. ČSSZ rozhodně nebude sledovat důvod, proč klient o pozastavení výplaty důchodu požádal, a vyhoví takovýmto žádostem za předpokladu, že splnily nezbytné náležitosti a byly uplatněny včas. U každé žádosti posoudí ČSSZ její obsah, vypočítá přesnou částku důchodu za období, za které se klient vzdal výplaty a vydá klientovi individuální rozhodnutí. Jedině finanční úřad v rámci daňového řízení rozhodne, zda uzná či neuzná slevu na dani.

Ohluchlí a nedoslýchaví lidé mohou využívat simultánní přepis mluvené řeči

02.01.2013 9:03

Již dvě instituce umožňují svým klientům se sluchovým postižením komunikovat pomocí simultánního přepisu mluvené řeči. Jsou to Poštovní spořitelna a Vodafone Česká republika. Poštovní spořitelna ve všech svých 73 Era finančních centrech po celé České republice a Vodafone zatím v pilotním provozu ve 12 prodejnách v 8 městech. Simultánní přepis zajišťuje v obou případech na dálku on-line společnost Transkript online.

Co se mění od ledna 2013? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

01.01.2013 10:27

Nový rok přinese změny v oblasti práce a sociálních věcí. Ty nejzásadnější se týkají důchodů a sociální karty. K 1. lednu se však mění také sociálně-právní ochrana dětí, minimální mzda, zákoník práce, podpora v nezaměstnanosti nebo zákon o sociálních službách.

Jak řešit problém s průkazkami TP, ZTP a ZTP/P v papírové podobě

28.12.2012 17:51

Úřady práce se letos v řadě případů dopustily pochybení při vydávání průkazek TP, ZTP a ZTP/P v papírové podobě, a to tím, že na průkazkách uvedly datum platnosti 31. 12. 2012. Přitom tyto průkazky mají mít platnost do 31. 12. 2015. Co s tím? Návod, jak postupovat, uvádí na stránkách Národní rady osob se zdravotním postižením ČR její předseda Václav Krása.

Tříkrálová sbírka má kořeny v hluboké historii lidstva

28.12.2012 11:07

Oblastní charita Žďár nad Sázavou stojí na prahu Tříkrálové sbírky roku 2013. Již posedmé se hlavní koordinace v bývalém okrese Žďár nad Sázavou ujala Mgr. Michaela Mahlová. V letošním roce připravila žďárská Charita příjemnou novinku. Tou je patronace místních tříkrálových koledníčků akademické malířky Kláry Trnkové, dcery Jiřího Trnky a autorky knihy „My tři králové jdeme k Vám.“ S koordinátorkou Michaelou jsme si povídali o tříkrálové tradici. Fakta, která nám sdělila, vycházejí především z uvedeného díla Kláry Trnkové.

Stránky