Aktuálně

Po České televizi spustila vysílání pro nevidomé i Nova

09.02.2013 12:18

Testovací vysílání zvukového popisu pořadu pro nevidomé diváky zahájila týden po České televizi také Nova. Jde o tzv. audiodeskripci, která může u starších typů set-top boxů způsobit technické komplikace, které se projeví výpadkem standardní zvukové stopy pořadu. V některých případech se zvukový popis spustí automaticky, pak je potřeba jej manuálně vypnout v menu TV nebo settop boxu.

Pracovníci Úřadu práce nutí žadatele o sociální dávky nebo průkazku OZP k převzetí sKarty

07.02.2013 8:15

Množí se případy, že pracovníci Úřadu práce nutí osoby, které žádají o sociální dávky nebo o průkazku OZP, k převzetí sKarty. Vyhrožují, že lidé nebudou mít nárok na dávky, že jim nebudou vypláceny, že jim nebudou vydány průkazky TP, ZTP a ZTP/P. Jak upozorňuje předseda NRZP ČR Václav Krása, takové jednání je protiprávní. Úřad na ochranu osobních údajů jednoznačně konstatoval, že předávání osobních údajů České spořitelně je protizákonné. To znamená, že i vydávání sKaret je protizákonné, protože sKartu není možné vydat bez toho, aniž by byly předány osobní údaje České spořitelně.

Co říká ministr Fiala o vzdělávání pro všechny žáky

04.02.2013 13:43

Organizace EDUin zveřejnila na svém webu nahrávky ze semináře v Poslanecké sněmovně PČR, který se konal 21. ledna. Jeho tématem byla snaha pokročit v dlouhotrvající debatě o podobě, v jaké by měli být do našeho vzdělávacího systému začleněni žáci s handicapem. Nachází se zde mj. úvodní vystoupení ministra školství Petra Fialy, které je zajímavé především tím, že tu ministr prakticky poprvé jasně pojmenoval svou koncepci v této oblasti, ale za poslech stojí i návrh Asociace speciálních pedagogů na legislativní změny v základním vzdělávání.

Už jen do pátku 8. února můžete žádat o grant na kurzy finančního vzdělávání

04.02.2013 12:55

Baví vás finance a chcete se o své zkušenosti podělit s ostatními? Do 8. února máte možnost podat žádost o grant na pořádání seminářů finančního vzdělávání. Díky podpoře projektu Abeceda rodinných financí nyní můžete získat finanční příspěvek na pořádání svých vlastních kurzů zvyšujících finanční gramotnost obyvatel a stát se lektorem. Témata kurzů se budou věnovat především problematice hospodaření s rodinným rozpočtem a prevenci nezodpovědného zadlužování.

Česká televize spouští pilotní vysílání zvukových popisů pořadů pro nevidomé

02.02.2013 13:33

Na počátku letošního roku Česká televize odvysílala první ostré testy nové služby Audio Description (AD), která je určena spoluobčanům se zrakovým postižením. Po úspěšně provedených testech se vedení ČT rozhodlo od 1. února 2013 zahájit pilotní vysílání doprovodné zvukové stopy. Služba AD bude plnit roli zvukového popisu obrazové scény pro zrakově handicapované a bude poskytována pouze u vybraných pořadů, zejména u těch, kde dialogy neposkytují dostatek informací nutných pro spolehlivé vnímání děje, respektive myšlenkového poselství televizního díla. Česká televize tak vychází vstříc divákům se specifickými potřebami a dále rozvíjí a zkvalitňuje poslání vysílatele veřejné služby.

MPSV předáním osobních údajů držitelů sKaret porušuje zákon

30.01.2013 17:15

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil dnes závěry z kontroly, kterou prováděl na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR ve věci sKarty. Úřad konstatoval, že v souvislosti s projektem sKarta došlo k neoprávněnému předávání osobních údajů příjemců sociálních dávek soukromému subjektu, a to konkrétně České spořitelně a.s. Dále uvedl, že neoprávněné předávání těchto údajů nadále pokračuje. Nařídil proto MPSV ČR odstranit závadný stav do konce června. V souvislosti se zveřejněným stanoviskem ÚOOÚ vyzval předseda NRZP ČR Václav Krása otevřeným dopisem ministryni práce a sociálních věcí Ludmilu Müllerovou k okamžitému zastavení vydávání sKaret.

Petr Nečas: Vládní výbor pro zdravotně postižené občany zůstane na Úřadu vlády ČR

23.01.2013 12:21

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany nebude převeden do kompetence MPSV ČR, ani jiného ministerstva, ale zůstane kompetenčně na Úřadu vlády ČR. Takové ujištění si odnesl z jednání s premiérem Petrem Nečasem předseda NRZP ČR Václav Krása. Dále spolu jednali o sKartě a neudržitelné situaci na Úřadech práce, kdy občané čekají na vyřízení jakékoliv záležitosti osm a více měsíců.

Konference INSPO 2013 představí technologické novinky pro lidi s různým zdravotním postižením

23.01.2013 11:30

Celkem 24 přednášek v plénu a třech sekcích zazní na konferenci INSPO - Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, jejíž 13. ročník se uskuteční v sobotu 16. března v Kongresovém centru Praha. Účastníky, kteří se již mohou registrovat, seznámí s technologickými novinkami usnadňujícími život lidem s různým zdravotním postižením, ale i s důležitou legislativní změnou, spočívající v nadcházející povinné transformaci občanských sdružení. Na konferenci budou vyhlášeny také výsledky 9. ročníku literární soutěže Internet a můj handicap.

Příspěvek na bydlení získá více lidí než dosud

20.01.2013 19:15

Od nového roku stát pomůže více lidem s placením výdajů na bydlení. Nárok na takovou pomoc mají čeští občané v případě, že třicet procent, v Praze pak třicet pět procent, rodinných příjmů nestačí k zaplacení nákladů na byt či nájem. Loni stát - podle předběžných údajů - přispěl 163 tisícům rodin či jednotlivců, celkem pak vyplatil 5,7 miliardy korun.

Stránky