Aktuálně

On-line komunikací proti sociálnímu vyloučení

14.05.2020 9:21

I přes uvolnění vládních opatření zůstávají aktivity pro seniory většinově uzavřené, nebo seniorské organizace poskytují program a podporu pouze jednotlivcům. Organizace, které se starají o naplnění volného času seniorů, o jejich vzdělávání, ale třeba i pohyb, se s nimi setkávají v on-line prostředí.

Děti s postižením mají právo chodit do školy

13.05.2020 10:30

Od 25. května (pro žáky 9. tříd již od 11. května) má být umožněn opětovný návrat dětí do základních škol. Rodiče si mohou vybrat, zda jejich děti budou v tomto školním roce školu navštěvovat. Ministerstvo školství však v metodice vymezilo, že se tato volba netýká dětí s postižením. Školy a třídy pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování mají zůstat do 30. června 2020 uzavřeny. Zástupkyně ombudsmana se proto obrátila dopisem na ministra školství, aby umožnil také dětem s postižením přístup ke vzdělání za stejných podmínek, jaké mají ostatní.

Návrat k běžnému fungování v době koronaviru? Jak na to pro ohrožené

12.05.2020 13:44

Rozvolňování restriktivních opatření je očekáváno ze všech stran. Není to ale čekání na „uvolnění“, je to spíše přestup do ještě nepřehlednější éry života s viry. Týká se to nás všech, ale zejména těch, kdo jsou zahrnováni do rizikové skupiny, omezené svým zdravotním stavem – bez ohledu na věk a důvod. Mezi ty patří i lidé s onkologickou nemocí, nejen tou, která probíhá, ale i tou, která zanechala deficity v imunitě, fungování plic nebo srdce. Takže jak na to?

Vznikla interaktivní mapa neziskového sektoru

10.05.2020 13:40

Centrum pro výzkum neziskového sektoru vytvořilo na mapaneziskovek.cz interaktivní mapu neziskového sektoru. Mapa se orientuje na organizace, které Centrum  považuje za tzv. nestátní neziskové organizace, kterých v České republice funguje zhruba 140 tisíc a výrazně se dotýkají života každého z nás.

Tichý svět spolupracuje s Portálem chcipomoct.cz

10.05.2020 13:31

Tichý svět – chráněná pracoviště, o. p. s. začal spolupracovat s Portálem chcipomoct.cz na postupném překladu některých informací a videí do znakového jazyka tak, aby byly srozumitelné i neslyšícím uživatelům. Partnerství vzniklo na základě požadavků a zájmu o služby ze strany osob se sluchovým postižením.

Určení data vzniku invalidity bude více respektovat vývoj zdravotního stavu

10.05.2020 11:58

Určení data vzniku invalidity pro přiznání invalidního důchodu už by mělo vycházet výhradně z řádně zjištěného vývoje zdravotního stavu žadatele. Česká správa sociálního zabezpečení na doporučení ombudsmana změnila svůj vnitřní předpis a nebude už určení data vzniku invalidity odvíjet od data, které žadatel uvedl v žádosti o invalidní důchod. Datum se bude určovat podle vývoje zdravotního stavu ke dni, kdy invalidita skutečně vznikla.

ČSOB má službu pro dorozumění s neslyšícími na všech pobočkách, infolinka trhá rekordy

04.05.2020 16:28

Online služba přepisu mluvené řeči eScribe je nyní dostupná už v celé pobočkové síti ČSOB. Lidé s postižením sluchu díky ní snadno samostatně komunikují s bankéři. ČSOB nabízí přepis mluvené řeči i na infolince, kde počet případů meziročně narostl o mimořádných 111 procent. Jedinečnou službu zajišťuje sociální firma Transkript online, se kterou ČSOB úspěšně spolupracuje osmým rokem.

Koronavirus dostal do světel ramp zdravotnictví. Krize urychlila telemedicínu i vstup nových léků

04.05.2020 15:06

Pandemie covid-19 obrátila pozornost lidí ke zdravotnictví. Všímají si více, kdo riskuje životy v první linii. Po zavření řady ambulancí si uvědomují, že dostupnost péče není automatická. Vnímají zprávy o finančních ztrátách nemocnic, které nemohou provádět plánované operace a soustředí se na péči o pacienty s koronavirem. Využívají telemedicínu. Snad nikdy se obor netěšil takové pozornosti jako nyní. Pandemie také ukázala, co všechno zdravotnictví v krizi dokáže. 

Jedinečná asistenční zařízení budou pomáhat českým zrakově postiženým uživatelům při ochraně před koronavirem

04.05.2020 14:58

Každodenní komplikace způsobené probíhající zdravotnickou krizí doléhají ještě větší měrou na ty, kteří trpí zdravotním postižením. OrCam Technologies je výrobce vysoce efektivního a inovativního nositelného zařízení pro zrakově postižené, přístroje OrCam MyEye 2 založeného na umělé inteligenci. Prostřednictvím soutěže na Facebooku dá společnost českým zrakově postiženým k dispozici čtyři zařízení OrCam MyEye 2, z nichž každé má hodnotu 130 tisíc korun. Tři z nich budou zapůjčena po dobu 30 dní, a čtvrté bude šťastnému výherci darováno.

Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková se obrátila na ministry s žádostí o podporu ohrožených rodin, lidí s postižením i jejich pečujících

03.05.2020 11:53

Některá z přijatých vládních opatření, která mají pomoci řešit epidemii koronaviru, dopadají nepřiměřeně na zranitelné skupiny obyvatel. Pozastavení sociálně aktivizačních služeb se například přímo dotýká životů dětí vyrůstajících v ohrožených rodinách. Děti ohrožené domácím násilím či zneužíváním jsou v tuto chvíli bez potřebné pomoci a podpory. Bez podpory jsou nyní také lidé pečující o své blízké, kterým chybí denní a týdenní stacionáře. Zástupkyně ombudsmana se obrátila na ministryni práce a sociálních věcí a na ministra zdravotnictví, aby urychlili rozvolňování terénních a ambulantních služeb.

Stránky