Aktuálně

S telefonními operátory VoZP se domluví i lidé se sluchovým postižením

23.03.2020 9:49

Vojenská zdravotní pojišťovna zavedla službu umožňující telefonickou komunikaci lidem se sluchovým postižením. Hovor jim zprostředkuje přepisovatelská služba Transkript, která v reálném čase umožní bezproblémovou komunikaci operátora s volajícím. Služba je vhodná pro osoby, které samy mluví, ale potřebují zprostředkovat řeč druhé strany hovoru v písemné podobě. Využívat ji mohou také cizinci s částečnou znalostí češtiny.

Tamtam natáčí s psychology spoty pro osoby se sluchovým postižením

20.03.2020 16:19

Lidé se sluchovým postižením mají ztížené možnosti přístupu k informacím a doporučením, které v době epidemie nemoci Covid19 všichni nutně potřebujeme. Jen malé procento z nich je titulkováno nebo tlumočeno do českého znakového jazyka. S vyhlášením povinnosti nosit roušku, kterou dodržují například i moderátoři zpravodajských relací, se odstranila i další možnost, kterou lidé se sluchovým postižením často využívají – odezírání. Centrum pro dětský sluch Tamtam proto natočilo videospoty s nejdůležitějšími informacemi a radami tlumočenými do českého znakového jazyka.

Aktivity Tichého světa na podporu komunity neslyšících v době pandemie koronaviru

20.03.2020 9:56

Celý svět včetně ČR se právě vyrovnává se všemi nařízeními, omezeními a informacemi, které nás dennodenně zahlcují. Některé z těchto informací se však bohužel velice těžko dostávají mezi komunitu neslyšících, a nutnost nošení roušek omezila možnost mnoha z nich na porozumění díky odezírání. Tichý svět se snaží svými aktivitami přispět k informovanosti neslyšících klientů, k pomoci v nenadálých situacích, ke zlepšení kvality jejich života a také k osvětě ve slyšícím světě.

Koronavirus mění medicínu - léčit se bude i přes Skype

20.03.2020 8:10

Oborová zdravotní pojišťovna umožní všem svým smluvním lékařům předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky i na základě elektronické konzultace lékaře s pacientem, tedy po telefonu, emailu, prostřednictvím videohovoru a podobně. OZP také praktickým lékařům pro děti i pro dospělé a ambulantním specialistům i zubařům umožní provádět některé typy vyšetřeni pacientů distančně, tedy bez fyzické přítomnosti pacienta v ordinaci – po telefonu nebo prostřednictvím podobných elektronických aplikací.

Senior Pointy rozjely telefonní linku pro ohrožené

17.03.2020 9:44

Senior Pointy spustily nově linku pro všechny seniory v České republice: 840111122. Senior Pointy (SP) volajícím 24 hodin denně 7 dní v týdnu podají informace či zprostředkují pomoc. V dalších dnech doplní jejich stavy zkušení psychologové, kteří se budou snažit rozptýlit obavy seniorů a povzbudit je. Samotná místa, kde SP obvykle fungují, jsou kvůli karanténě zavřená.

Infolinky ke koronaviru s online simultánním přepisem řeči operátora

16.03.2020 8:55

Tři ze speciálních infolinek zřízených v souvislosti s šířením koronaviru je nově možné kontaktovat s podporou doslovného přepisu řeči operátora v reálném čase. Tuto službu efektivně využijí lidé nedoslýchaví, ohluchlí či nositelé kochleárního implantátu, kteří potřebují zprostředkovat řeč operátora psanou formou. Přepis řeči však může být vítanou komunikační podporou také pro seniory s poruchami sluchu nebo pro cizince, jimž psaný text podstatně usnadňuje porozumění mluvené řeči při telefonické komunikaci.

 

ČSSZ umožňuje veřejnosti vyřídit většinu požadavků elektronicky

15.03.2020 10:58

Takřka úplná elektronizace agendy úřadu umožnila České správě sociálního zabezpečení přistoupit s účinností od 16. března 2020 k některým organizačním změnám v souvislosti s ochranou zaměstnanců a klientů s cílem snížit riziko šíření nákazy koronaviru. Přijatá organizační opatření žádným způsobem výrazně neomezí poskytování služeb klientům, jelikož téměř všechny služby je možné vyřídit online způsobem.

Konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami se překládá na pondělí 12. října

12.03.2020 17:20

Zákaz konání akcí s více než 100 účastníky ovlivnil také termín jubilejního 20. ročníku konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami, který se měl konat 28. března. Největší akce o informačních a komunikačních technologiích určených pro lidi se zdravotním postižením v České republice proběhne v pondělí 12. října 2020 v Kongresovém centru Praha.

Stránky