Aktuálně

Vznikla interaktivní mapa neziskového sektoru

10.05.2020 13:40

Centrum pro výzkum neziskového sektoru vytvořilo na mapaneziskovek.cz interaktivní mapu neziskového sektoru. Mapa se orientuje na organizace, které Centrum  považuje za tzv. nestátní neziskové organizace, kterých v České republice funguje zhruba 140 tisíc a výrazně se dotýkají života každého z nás.

Tichý svět spolupracuje s Portálem chcipomoct.cz

10.05.2020 13:31

Tichý svět – chráněná pracoviště, o. p. s. začal spolupracovat s Portálem chcipomoct.cz na postupném překladu některých informací a videí do znakového jazyka tak, aby byly srozumitelné i neslyšícím uživatelům. Partnerství vzniklo na základě požadavků a zájmu o služby ze strany osob se sluchovým postižením.

Určení data vzniku invalidity bude více respektovat vývoj zdravotního stavu

10.05.2020 11:58

Určení data vzniku invalidity pro přiznání invalidního důchodu už by mělo vycházet výhradně z řádně zjištěného vývoje zdravotního stavu žadatele. Česká správa sociálního zabezpečení na doporučení ombudsmana změnila svůj vnitřní předpis a nebude už určení data vzniku invalidity odvíjet od data, které žadatel uvedl v žádosti o invalidní důchod. Datum se bude určovat podle vývoje zdravotního stavu ke dni, kdy invalidita skutečně vznikla.

ČSOB má službu pro dorozumění s neslyšícími na všech pobočkách, infolinka trhá rekordy

04.05.2020 16:28

Online služba přepisu mluvené řeči eScribe je nyní dostupná už v celé pobočkové síti ČSOB. Lidé s postižením sluchu díky ní snadno samostatně komunikují s bankéři. ČSOB nabízí přepis mluvené řeči i na infolince, kde počet případů meziročně narostl o mimořádných 111 procent. Jedinečnou službu zajišťuje sociální firma Transkript online, se kterou ČSOB úspěšně spolupracuje osmým rokem.

Koronavirus dostal do světel ramp zdravotnictví. Krize urychlila telemedicínu i vstup nových léků

04.05.2020 15:06

Pandemie covid-19 obrátila pozornost lidí ke zdravotnictví. Všímají si více, kdo riskuje životy v první linii. Po zavření řady ambulancí si uvědomují, že dostupnost péče není automatická. Vnímají zprávy o finančních ztrátách nemocnic, které nemohou provádět plánované operace a soustředí se na péči o pacienty s koronavirem. Využívají telemedicínu. Snad nikdy se obor netěšil takové pozornosti jako nyní. Pandemie také ukázala, co všechno zdravotnictví v krizi dokáže. 

Jedinečná asistenční zařízení budou pomáhat českým zrakově postiženým uživatelům při ochraně před koronavirem

04.05.2020 14:58

Každodenní komplikace způsobené probíhající zdravotnickou krizí doléhají ještě větší měrou na ty, kteří trpí zdravotním postižením. OrCam Technologies je výrobce vysoce efektivního a inovativního nositelného zařízení pro zrakově postižené, přístroje OrCam MyEye 2 založeného na umělé inteligenci. Prostřednictvím soutěže na Facebooku dá společnost českým zrakově postiženým k dispozici čtyři zařízení OrCam MyEye 2, z nichž každé má hodnotu 130 tisíc korun. Tři z nich budou zapůjčena po dobu 30 dní, a čtvrté bude šťastnému výherci darováno.

Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková se obrátila na ministry s žádostí o podporu ohrožených rodin, lidí s postižením i jejich pečujících

03.05.2020 11:53

Některá z přijatých vládních opatření, která mají pomoci řešit epidemii koronaviru, dopadají nepřiměřeně na zranitelné skupiny obyvatel. Pozastavení sociálně aktivizačních služeb se například přímo dotýká životů dětí vyrůstajících v ohrožených rodinách. Děti ohrožené domácím násilím či zneužíváním jsou v tuto chvíli bez potřebné pomoci a podpory. Bez podpory jsou nyní také lidé pečující o své blízké, kterým chybí denní a týdenní stacionáře. Zástupkyně ombudsmana se obrátila na ministryni práce a sociálních věcí a na ministra zdravotnictví, aby urychlili rozvolňování terénních a ambulantních služeb.

Metrostav handy cyklo maraton bude pokračovat a nezastaví se!

30.04.2020 9:04

Osmý ročník nejdelšího cyklistického podniku v Česku odstartuje i v době zákazů a omezení 28. července 2020. Metrostav handy cyklo maraton 2020 je postaven na překonávaní limitů, na spolupráci a posunování hranice možného. 2222 km okolo Česka, přes všech 14 krajů, non-stop bez zastavení. Týmy tvoří zdraví i handicapovaní cyklisté, muži i ženy, junioři i senioři, amatéři i profíci.

Informační linky k onemocnění COVID-19 mohou použít díky online přepisu hovoru i neslyšící

28.04.2020 8:41

Službu online doslovného přepisu ke speciálním telefonickým informačním linkám k onemocnění COVID-19 nabízí již řada krajských hygienických stanic, zdravotních pojišťoven, krajských úřadů, Ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav, Úřad práce. Zajišťuje ji sociální podnik Transkript online a je určena lidem neslyšícím, nedoslýchavým, nebo také těm, kteří preferují psanou formu projevu. Nejčastěji ji využívají klienti Úřadu práce.

Stránky