Aktuálně

Umělá inteligence jako budoucnost pro lidi se zdravotním omezením. Nápady se budou rodit v Praze

15.01.2020 15:22

V Česku podle údajů Českého statistického úřadu žije 1,1 milionu lidí s určitou formou zdravotního znevýhodnění. Pro mnoho z nich je možnost si sám nakoupit každodenní věci obrovská propast, přes kterou není téměř možné se dostat. Proto pořádá Sdružení VIA ve spolupráci s Microsoftem a Nadací Vodafone 4. února 2020 hackathon, na kterém budou účastníci pomocí umělé inteligence vyvíjet řešení, jež mohou lidem se specifickými potřebami jejich denními strastmi pomoct. Nejlepší nápad získá do svého startu 10 000 euro (v přepočtu 250 000 Kč) a možnost získat další podporu.

Začala registrace na 20. ročník konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami

13.01.2020 0:06

Registraci účastníků konference INSPO 2020 dnes spustilo pořádající BMI sdružení. Jubilejní 20. ročník konference o informačních a komunikačních technologiích pro osoby se specifickými potřebami se uskuteční v sobotu 28. března 2020 v Kongresovém centru Praha. Největší a nejvýznamnější konference tohoto zaměření v Česku představí nejnovější tuzemské i zahraniční aplikace, programy a pomůcky usnadňující život lidem s různým zdravotním postižením. Generálním partnerem konference INSPO je Nadace Vodafone, partnery jsou Autocont, ČSOB, Microsoft, Skupina ČEZ, Teiresiás a Vojenská zdravotní pojišťovna, mediálními partnery ČTK Protext, portál Helpnet a Inspirante.cz.

Neříct úřadu práce včas o neschopence vede k vyřazení z evidence

12.01.2020 18:43

Ombudsmanka zaznamenala vyšší počet stížností na vyřazení z evidence úřadu práce od lidí, kteří z důvodu nemoci nebo ošetření u lékaře nemohli plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání. Pokud úřadu práce neoznámili dočasnou neschopnost nejpozději v den, kdy jim lékař potvrzení vystavil, byli vyřazeni z evidence. Zákon je podle ombudsmanky až příliš přísný. Lidé by si proto měli dávat pozor a dočasnou neschopnost by měli ihned jakýmkoli způsobem úřadu práce oznamovat.

Průzkum: Parkování pro handicapované se zneužívá. Počet přestupků roste

10.01.2020 17:10

Nárok na parkování na vyhrazeném parkovacím místě neznamená, že pohodlně zaparkujete. Rozsáhlé systémové problémy odhalil dotazníkový průzkum České asociace paraplegiků – CZEPA realizovaný na 412 držitelích parkovacích průkazů, v drtivé většině vozíčkářů. S tím korespondují informace od Městské policie Praha, která eviduje nárůst přestupků spojených s neoprávněným parkováním. 93,2 % respondentů průzkumu CZEPA se setkalo s tím, že na vyhrazeném místě stálo auto bez průkazu; 91,7 % respondentů je přesvědčeno, že dochází ke zneužívání parkovacích průkazů. 71 % respondentů má trvalejší problémy s parkováním.

Fakta a mýty o příspěvcích zdravotních pojišťoven pro lidi s vadami sluchu

03.01.2020 10:17

Pojišťovny budou od ledna 2020 nově proplácet sluchadla na obě uši! Na kochleární implantát nově dosáhne i většina dospělých! Tyto mýty a nepřesnosti se začátkem roku objevily v médiích, proto se Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR jako největší organizace pomáhající lidem se sluchovým handicapem rozhodl uvést všechny mýty a polopravdy na pravou míru

Statistika a děti se zdravotním postižením

28.12.2019 12:29

Publikace, kterou vydal Český statistický úřad, obsahuje přehled základních údajů za dvě vybrané skupiny osob se zdravotním postižením nezahrnuté do šetření VŠPO 2018 – děti ve věku 0 až 14 let a osoby žijící mimo soukromé domácnosti. S využitím několika datových zdrojů se podařilo poskytnout základní přehled o počtu a struktuře osob se zdravotním postižením, charakterizovat postižení z hlediska jejich závažnosti a druhu, a také v omezené míře prezentovat vybrané údaje o podmínkách života osob se zdravotním postižením.

Osoby se zdravotním postižením z pohledu statistiky

22.12.2019 11:53

Mezi obyvateli České republiky ve věku 15 a více let, kteří žili v soukromých domácnostech, bylo podle výběrového šetření Českého statisického úřadu v roce 2018 přibližně 13 % osob se zdravotním postižením. Celkem se jednalo o 1152 tisíc lidí, kteří byli kvůli zdravotním problémům dlouhodobě omezeni ve vykonávání běžných činností. U více než poloviny (56 %) z nich byl zhoršený zdravotní stav posouzen lékařem a byl jim přiznán invalidní důchod nebo příspěvek na péči nebo na mobilitu nebo získali průkaz osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P).

Železniční doprava potřebuje zlepšit přístup k lidem s postižením

18.12.2019 8:56

Vlaková přeprava je pro lidi s postižením nedostatečně přístupná. Lidé používající vozík se na většinu nástupišť vůbec nedostanou, to samé platí o železničních stanicích a zastávkách. Ne všechny vlaky na českých železnicích mají dostatečně široké dveře vagonů, aby jimi projel elektrický vozík. Nedostatky jsou například i v poskytování informací o přepravě lidí s vozíkem. Právo lidí s postižením na přístupnost tak není naplňováno. Ombudsmanka doufá, že její zjištění přispějí ke změnám v drážní dopravě ve prospěch lidí s postižením.

Pozor na konec roku, zaměstnáváte-li lidi s postižením

15.12.2019 13:58

S blížícím se koncem roku by měly zpozornět firmy zaměstnávající lidi s postižením. Pokud nestihnou zaplatit všechny povinné daně a odvody do posledního kalendářního dne, přijdou o příspěvek na zaměstnávání lidí s postižením.

ČSSZ informuje: Vánoce a přelom roku posunou výplatu důchodů

15.12.2019 13:56

Podobně jako v minulých letech dojde i letos v době vánočních svátků a na přelomu roku k posunům výplatních termínů důchodů. Neznamená to však, že se důchody „opozdí“, naopak, s jedinou výjimkou budou příjemcům vyplaceny ještě před standardním datem splatnosti.

Stránky