Aktuálně

Pacientům se zhoubným mnohočetným myelomem pomáhají nové terapie, naděje se skrývá v jejich vlastních buňkách

16.03.2023 17:50

Mnohočetný myelom – hematoonkologické onemocnění, které postihuje plazmatické buňky, jež jsou v těle zodpovědné za tvorbu protilátek. Ačkoli tuto nemoc mnoho lidí nezná, jde o druhou nejčastější rakovinu krvetvorby v naší zemi. Národní den myelomu, který se každoročně koná 30. března, má za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o této nemoci a prostřednictvím kampaně „MÁM TO V KRVI“ také informovat o nových, a velmi nadějných možnostech léčby. Tou je například terapie geneticky modifikovanými (nebo upravenými) bílými krvinkami, která by v příštích letech mohla přinést průlom v léčbě onemocnění.

Vzdělávací program pro pobytové sociální služby umožní seniorům zemřít tam, kde se cítí doma

16.03.2023 17:40

Pobytové sociální služby pro seniory jsou v Česku významným poskytovatelem péče, žije v nich více než 60 tisíc osob, pro něž se stávají domovem často na mnoho let. Přesto jejich obyvatelé přibližně ve 40 % případů nakonec umírají ve zdravotnických zařízeních nebo při převozu do nich. Projekt nadačního fondu Abakus realizovaný ve spolupráci s Centrem paliativní péče a organizací Sue Ryder v patnácti zařízeních z celé České republiky je prvním krokem ke změně situace a posunu spolupráce na zdravotně sociálním pomezí. 

 

Jak působí učení se jazyků na mozek? Zvětšuje šedou hmotu a preventivně chrání před Alzheimerovou chorobou

11.03.2023 11:17

Na jedenáctý březen připadá v letošním roce Evropský den mozku, který je oslavou úspěchů na poli výzkumu tohoto klíčového lidského orgánu. Studium jazyků má podle řady vědeckých analýz na lidský mozek v mnoha ohledech pozitivní vliv. Pomáhá například zlepšovat paměť či zrychlovat rozhodovací procesy. Zároveň prokazatelně snižuje riziko nástupu demence a Alzheimerovi choroby.    

S přibývajícím věkem přibývají i starosti. Jak řešit nárůst neurodegenerativních onemocnění spojených se stárnutím populace?

08.03.2023 14:06

Lidská populace stárne nebývalým tempem. S rostoucím počtem starších lidí však roste také počet pacientů s neurodegenerativními onemocněními. Na jejich riziko upozorňuje Evropský den mozku, který letos připadá na sobotu 11. března. Neurodegenerativní onemocnění se vyznačují postupným a nevratným úbytkem kognitivních, motorických a senzorických funkcí. Naději na včasnou diagnostiku, a tedy i léčbu těchto onemocnění, by mohly přinést nové technologie, jako například ty od českého startupu Neurona, které využívají umělou inteligenci. 

Probíhá mapování stavu IT v neziskovách

08.03.2023 12:09

TechSoup Česká republika spustila ve spolupráci s Nadací OSF druhý ročník velkého průzkumu Stav IT v českém nezisku. Navazuje na první ročník, který proběhl v roce 2021. Výsledky průzkumu umožní kontinuálně sledovat vývoj, identifikovat nové trendy a především přizpůsobovat nabídku produktů, služeb a vzdělávacích aktivit TechSoup ČR, aby co nejvíce reflektovaly potřeby neziskových organizací.

„V léčbě glaukomu dosahujeme výrazných úspěchů,“ říká odborník

08.03.2023 12:02

Glaukom neboli zelený zákal je, na rozdíl od šedého zákalu, nevratné oční onemocnění a neléčený může končit ztrátou zraku. Světový týden glaukomu, který tento rok připadá na 12. až 18. března, je zde proto, aby upozornil na důležitost včasného rozpoznání onemocnění a pokrok, který v tomto oboru nastal.

Světový den sluchu a podvodné reklamy

02.03.2023 9:32

V pátek 3. března 2023 slavíme Světový den sluchu. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, největší organizace pomáhající lidem se sluchovým handicapem, při této příležitosti varuje před podvodnými reklamami, které zaplavují různá internetová a tištěná média.

Počet lidí se ztrátou sluchu narůstá

01.03.2023 13:18

„Pečujte o svůj sluch, chcete-li slyšet celý život!” (To hear for life, listen with care.) Tímto heslem by se dala shrnout podstata Světového dne sluchu, který stanovila Světová zdravotnická organizace (WHO) na 3. března. Tento den by nás měl upozornit na důležitost ochrany sluchu a na význam včasné lékařské prohlídky.

Ženám s agresivním typem nádoru prsu svítá naděje na novou léčbu

01.03.2023 13:06

Diagnózu rakoviny prsu si v Česku za rok vyslechne přibližně 7 400 žen. Asi 15 % z nich má typ, který je vysoce agresivní – rychle roste a metastazuje. Nazývá se triple negativní. Jedinou současnou léčbou je chemoterapie, případně – pokud se nádor zachytí v časném stadiu – operace a radioterapie. Nově se pacientkám otevírá šance na účinnou pomoc v podobě imunoterapie. Studie prokázaly její účinnost právě u tohoto typu nádoru a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) ji schválila. 

28. února si připomínáme Den vzácných onemocnění

27.02.2023 10:47

Vzácná nemoc je taková, která poskytuje jen velice malou skupinu lidí. Takových nemocí je ale více než 7000. V součtu tedy některou z nich trpí více než 300 milionů lidí. Tato onemocnění se špatně diagnostikují, protože lékaři se s nimi potkávají zřídka a příznaky téže choroby se mohou u různých pacientů výrazně lišit. Lidé, kteří jsou jimi postiženi, proto často tráví mnoho let snahou získat správnou diagnózu. Proto je velmi důležité vzdělávat pacienty i lékaře a k tomu využíváme mezinárodní den vzácných onemocnění, který se připomínáme každý rok poslední den února.

Stránky