Aktuálně

Fakulta tělesné výchovy a sportu UK má zájem o uchazeče se zdravotním postižením

15.01.2023 14:24

Obor Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami na UK FTVS vychovává vysokoškolsky vzdělané odborníky pro oblast tělovýchovy jedinců se zdravotním postižením, onemocněním či znevýhodněním. Pro školní rok 2023/24 bude otevíráno bakalářské (pouze v prezenční formě) a navazující magisterské studium (v prezenční i kombinované formě). Studium je vhodné i pro osoby se specifickými potřebami. Pro zájemce proběhne 26.1. online povídání současných a bývalých studentů a 27.1. Den otevřených dveří. 

Fond vzdělání podporuje 84 znevýhodněných studentů

06.01.2023 12:30

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve spolupráci s ČSOB již 28 let poskytuje studentům se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním studijní stipendia. Pravidelnou finanční pomoc v letošním školním roce nově získalo 13 nadaných studentů. Stipendium z Fondu vzdělání tak celkem pobírá 84 mladých lidí se zdravotním handicapem, ze sociálně znevýhodněných rodin nebo z dětských domovů.

Prohlášení Ministerstva vnitra o přístupnosti (nejen) prezidentských voleb

05.01.2023 13:35

Ministerstvo vnitra při volbách myslí na všechny občany a snaží se, aby měli všechny informace o termínu voleb a způsobu hlasování takovým způsobem, jaký potřebují. Proto jsou informace k volbám jak na webové stránce ministerstva vnitra, tak je každý volič dostane i do schránky v tištěné podobě spolu s hlasovacími lístky. Ministerstvo vnitra si uvědomuje, že pro neslyšící není čeština mateřský jazykem a napsané informace nemusí být úplně srozumitelné, proto jsou informace k volbám překládány do českého znakového jazyka (ČZJ).

Uživatelé s omezenou pohyblivostí rukou a paží využijí nové kosmetické technologie

04.01.2023 18:22

Společnost L’Oréal na veletrhu CES® 2023 představí dva inovativní technologické prototypy, které otevírají nové možnosti v oblasti krásy: HAPTA, první ruční, velmi přesný počítačový aplikátor make-upu navržený tak, aby splňoval kosmetické potřeby lidí s omezenou pohyblivostí rukou a paží, a L’Oréal Brow Magic, první elektronický aplikátor make-upu obočí pro domácí použití, který uživatelům během několika vteřin vytvoří obočí na míru. 

Neziskový sektor v Česku si v mezinárodním srovnání vede dobře. Podpora dárců stabilně roste

29.12.2022 10:55

Úroveň rozvoje a kvality neziskového sektoru v Česku je v mezinárodním srovnání nadále hodnocena jako vysoká. Česko zůstává v žebříčku zemí euroasijského regionu na druhé příčce za Estonskem, spolu s Litvou a Lotyšskem. Její hodnocení se ale oproti předchozím letům mírně zlepšilo, a to v oblasti práva, financování a veřejného obrazu. Následuje Polsko na třetí příčce a Slovensko se Slovinskem na čtvrtém místě.

V připravované novele energetického zákona jsou zranitelní zákazníci definovaní příliš úzce, míní ombudsman

25.12.2022 17:03

V připomínkách k novele energetického zákona veřejný ochránce práv upozornil, že navrhovaná definice zranitelného zákazníka zahrnuje pouze část lidí ohrožených energetickou chudobou. Současný návrh zahrnuje do kategorie zranitelných zákazníků pouze určité typy lidí se zdravotním postižením. Evropská směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou sice nechává definování kategorie zranitelných zákazníků na členských státech, zároveň ale vymezuje i další kritéria, která mohou zohlednit. Kromě zdravotního postižení může jít například o věk, výši příjmů nebo podíl výdajů na energii v rámci disponibilního příjmu.

Burza filantropie míří do Královéhradeckiého kraje

22.12.2022 12:43

Burza filantropie je unikátním projektem z dílny Koalice nevládek Pardubicka a Pardubického kraje. Díky ní se daří v Pardubickém kraji realizovat již 11 let zajímavé a inovativní neziskové projekty. Projekt Burzy filantropie zaujal i v Královehradeckém kraji. Ve čtvrtek 15. prosince došlo k podpisu licenční smlouvy mezi Koalicí nevládek Pardubicka a Královéhradeckým krajem. 

Novinky od roku 2023: MPSV přináší kompletní souhrn

18.12.2022 10:46

Se začátkem roku 2023 vejde v platnost řada legislativních novinek z gesce MPSV, které se týkají státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi nebo například důchodů. Změny se připravují také v oblasti zaměstnanosti. Klíčová bude zejména další úprava příspěvku na bydlení, zvýšení minimální mzdy nebo zefektivnění lékařské posudkové služby. 

Chce opravdu magistrát zakonzervovat nevyhovující situaci v sociálních službách v Praze?

15.12.2022 16:23

Ve čtvrtek 15. 12. bude zastupitelstvo hl. m. Prahy jednat o rozpočtu na rok 2023, který neumožní udržení stávajícího rozsahu sociálních služeb ani nárůst chybějící kapacity služeb. Rodiče dětí s mentálním postižením, kteří sledují vývoj situace s obavami, v dnešním Otevřeném dopise zastupitelům hl. m. Prahy vyzývají k podpoře původního návrhu rozpočtu. Ten počítá s postupným rozšiřováním služeb komunitního typu na území hlavního města.

Stránky