Aktuálně

Jak titulkovat videa pomocí online editoru Beey

28.01.2023 11:38

S raketovým nárůstem množství multimediálního obsahu (video i samotné audio) na internetu roste potřeba zpřístupnění těchto zdrojů i v textové podobě. A nejedná se jen o potřeby lidí s postižením sluchu. Většinu videí přihraných ze sociálních platforem na mobilních zařízeních si lidé pouští bez zvuku. Proto jsou titulky v případě videí nebo přepis zvukové stopy v případě podcastů tak důležité.

Digitalizace by měla být prioritou nejen pro stát

24.01.2023 10:58

Digitalizovat agendy v sociálních službách by mělo být do budoucna samozřejmostí, důležité však bude věnovat pozornost také zapojeným subjektům (úřadům státní a veřejné správy a jim podřízeným institucím, klientům i potenciálním klientům sociálních služeb) a změnit logiku a posloupnost vybraných procesů. Odhalila to Analýza potenciálu digitalizace a zefektivnění procesů v sociálních službách v ČR, kterou pro Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR vypracovala společnost Ernst & Young. 

Poradní orgán ombudsmana upozorňuje na to, že řada lidí s postižením stále nemá možnost vést nezávislý způsob života

19.01.2023 15:39

Šestého ledna jsme si na Noci důstojnosti připomněli tragický osud Doroty Šandorovékterou před dvěma lety usmrtil pečovatel. Minulý rok na systematické návštěvě Domovu pod lípou, kde žijí především děti, pracovníci Kanceláře ombudsmana museli nahlásit závažná zjištění. Ombudsman kvůli špatnému zacházení s klienty podal na domov trestní oznámení. Naléhavý tlak na deinstitucionalizaci rezonuje ve společnosti stále více. Je zřejmé, že podpora, kterou stát poskytuje lidem s postižením, a to zejména těm s vyšší potřebou míry podpory, není dostatečná.

Revma Liga získala ocenění mezi neziskovkami

19.01.2023 15:07

Cenu za pomoc pacientům, profesionalitu i komunikaci získala včera (18. 1.) pacientská organizace Revma Liga Česká republika, která se věnuje péči o pacienty s revmatickým onemocněním. Soutěž Neziskovka roku pořádala Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS). Revma Liga ČR se ve své kategorii Malá neziskovka umístila na stupních vítězů, a to na celkovém 2. místě.

Lidem po mrtvici i jejich blízkým pomůže nová webové aplikace

15.01.2023 15:45

Nová webová aplikace CMP RÁDCE koncentruje rady, tipy a podporu lidem, kterým do života vstoupila CMP, tedy cévní mozková příhoda. CMP RÁDCE vznikl díky spolupráci Moravskoslezského kraje, Ostravské univerzity, VŠB-TUO a Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách Praha.

Fakulta tělesné výchovy a sportu UK má zájem o uchazeče se zdravotním postižením

15.01.2023 14:24

Obor Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami na UK FTVS vychovává vysokoškolsky vzdělané odborníky pro oblast tělovýchovy jedinců se zdravotním postižením, onemocněním či znevýhodněním. Pro školní rok 2023/24 bude otevíráno bakalářské (pouze v prezenční formě) a navazující magisterské studium (v prezenční i kombinované formě). Studium je vhodné i pro osoby se specifickými potřebami. Pro zájemce proběhne 26.1. online povídání současných a bývalých studentů a 27.1. Den otevřených dveří. 

Fond vzdělání podporuje 84 znevýhodněných studentů

06.01.2023 12:30

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve spolupráci s ČSOB již 28 let poskytuje studentům se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním studijní stipendia. Pravidelnou finanční pomoc v letošním školním roce nově získalo 13 nadaných studentů. Stipendium z Fondu vzdělání tak celkem pobírá 84 mladých lidí se zdravotním handicapem, ze sociálně znevýhodněných rodin nebo z dětských domovů.

Prohlášení Ministerstva vnitra o přístupnosti (nejen) prezidentských voleb

05.01.2023 13:35

Ministerstvo vnitra při volbách myslí na všechny občany a snaží se, aby měli všechny informace o termínu voleb a způsobu hlasování takovým způsobem, jaký potřebují. Proto jsou informace k volbám jak na webové stránce ministerstva vnitra, tak je každý volič dostane i do schránky v tištěné podobě spolu s hlasovacími lístky. Ministerstvo vnitra si uvědomuje, že pro neslyšící není čeština mateřský jazykem a napsané informace nemusí být úplně srozumitelné, proto jsou informace k volbám překládány do českého znakového jazyka (ČZJ).

Stránky