Aktuálně

Za babičkou Květou Legátovou

26.12.2012 20:02

Dvě osobnosti, dvě generace, dvě pohlaví, dva lidé. Já člověk, který se narodil s Downovým syndromem, a moje milovaná babička, paní spisovatelka Věra Hofmanová, která se skrývala pod pseudonymem Květa Legátová. Dva zdánlivě odlišní lidé, a přesto je život spojil na cestě, po které měli možnost po určitou dobu kráčet společně ruku v ruce. Až neoblomná smrt je na neznámou dobu rozdělila.

Ministerstvo zdravotnictví se zajímá o koncept domova s hospicovou péčí

20.12.2012 17:01

MUDr. Pavel Vepřek, poradce ministra zdravotnictví Luboše Hegera, se včera seznámil s výsledkem pilotního projektu domova s hospicovou péčí Pod Střechou, který inovativně spojuje sociální služby se specializovanou mobilní paliativní péčí. S ředitelem Cesty domů Markem Uhlířem se shodli na tom, že toto spojení - v českém prostředí ojedinělé -  je nejen finančně výhodné pro poskytovatele péče, ale též lépe než běžné lůžkové zařízení naplňuje představu o důstojném a kvalitním životě nevyléčitelně nemocných osob.

Lidé se zdravotním postižením nemusí mít hned od nového roku sKartu, bude stačit průkaz

19.12.2012 18:13

Lidé, kterým vyprší s koncem roku platnost průkazu ZTP nebo ZTP-P, se nemusí obávat, že by od nového roku nemohli využívat výhod nebo slev pro osoby se zdravotním postižením. Buď si na úřadě práce vyzvednou novou sKartu, která průkaz d ledna nahradí a bude také splňovat identifikační funkci, nebo mohou požádat o vydání průkazky na přechodnou dobu.

Přeruší někdo vítěznou sérii nevidomých autorů?

16.12.2012 19:01

Tři poslední ročníky literární soutěže Internet a můj handicap vyhráli nevidomí autoři. Přeruší vítěznou sérii Zdeňka Rybáka, Lukáše Tremla a Jaroslava Čajky někdo s tělesným, sluchovým či jiným zdravotním postižením? Devátý ročník soutěže, který vyhlásilo BMI sdružení, má uzávěrku 17. února 2013. Mohou se jej zúčastnit autoři s jakýmkoli zdravotním znevýhodněním, kteří v soutěžním příspěvku popíší, jak jim internet nebo telefon usnadňuje život, jak jim pomáhá vyrovnat se s jejich handicapem.

Nezapomeňte na výměnu parkovacího průkazu

16.12.2012 17:51

Jste–li držitelem průkazu ZTP či ZTP/P, s výjimkou držitelů postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nezapomeňte, že do 31. 12. 2012 je třeba vyměnit speciální označení vozidel O1 (série AA), označující osobu zdravotně postiženou (modrobílá značka s legem člověka sedícího na invalidním vozíku), za evropský typ tohoto označení - „Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou" (nové označení O7 CC šestimístné číslo).

Premiér: Zapojování zdravotně postižených do běžného života je naše morální povinnost

12.12.2012 14:28

„Podpora integrace osob se zdravotním postižením do společnosti je naším dlouhodobým úkolem. Nejenom na úrovni vlády, ale nás všech, celé veřejnosti. Péče o zapojování lidí se zdravotním postižením do běžného života je naše morální povinnost,“ uvedl premiér Petr Nečas při slavnostním vyhlášení výsledků 19. ročníku soutěže o Cenu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce, které proběhlo 10. prosince v Praze.

Jak řešit různé situace v souvislosti s sKartou

12.12.2012 12:20

Vzhledem k různým nejasnostem a nedorozuměním, vzniklým v souvislosti s  tiskovou konferencí předsedy Vlády ČR P. Nečase, ministryně MPSV ČR L. Müllerové a generálního ředitele České spořitelny a.s. P. Kysilky, připravila Národní rada osob se zdravotním postižením ČR návod pro ty, kdo sKartu převzít nechtějí. Do přehledné tabulky shrnula různé situace, jejich řešení a také důsledky.

Česká republika oficiálně ukončila Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity

12.12.2012 12:16

Právě ukončený Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity přispěl ke zlepšení vnímání role seniorů a upozornil na nutnost změny celkového přístupu společnosti k problematice stárnutí. Je nutné pokračovat v projektech, které byly během letošního roku zahájeny. Stejně tak je nutné podnítit starší občany k aktivnímu životu a podpořit jejich zapojení k podpoře ekonomického růstu. Vyplývá to z vystoupení účastníků závěrečné konference k ukončení Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, jež proběhla 11. prosince v Břevnovském klášteře v Praze.

Stránky