Aktuálně

Mobilní aplikace pomůže s překladem znakového jazyka. Neslyšící ji mohou otestovat zdarma

14.10.2021 9:25

Spojit se s tlumočníkem do znakového jazyka kdykoliv a odkudkoliv, vytočit linku 155 skrze aplikaci Záchranka jen povelem hlasu nebo rehabilitovat pomocí virtuální reality. Tyto a další inovace podporované Nadací Vodafone představí 21. ročník konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami už tuto neděli 17. října v Kongresovém centru Praha. 

Zlepšit život dětí se zrakovým postižením pomáhá raná péče. Ví o ní jen třetina Čechů, vyplývá z průzkumu Ipsosu

14.10.2021 9:20

Světový den zraku letos připadá na 14. října. Na druhý říjnový čtvrtek ho každoročně vyhlašuje Světová zdravotnická organizace a upozorňuje tak na problémy spojené se zrakovými vadami, jako je například slepota nebo různé poruchy vidění. Tyto problémy se bohužel nevyhýbají ani nejmenším dětem. Právě pro ně je určena sociální služba Raná péče EDA, která se práci s rodinami dětí se zrakovým či kombinovaným postižením zabývá už víc než 30 let.

Týden sociálních služeb ČR vyvrcholil opět největším kongresem poskytovatelů sociálních služeb ČR

12.10.2021 12:47

Tradiční Týden sociálních služeb ČR pořádaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, který se letos uskutečnil v termínu 4.–10. října, byl úspěšně zakončen. Během uplynulého týdne proběhly po celé České republice konference, kongresy, workshopy, veletrhy sociálních služeb, výstavy, setkání, ale i celostátní dny otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb. 

Nový informační portál E-kos bude mít premiéru na konferenci INSPO

11.10.2021 9:19

Portál e-kos.cz je místem aktuálních, přehledně podávaných a praktických informací z oblasti služeb elektronické komunikace osob se sluchovým handicapem. Jeho prostřednictvím lze telefonovat s využitím simultánního přepisu řeči volaného v reálném čase hovoru. Podrobněji se s ním seznámí 17. října v Kongresovém centru Praha účastníci konference INSPO v sekci věnované technologiím pro osoby se sluchovým postižením.

Miliarda lidí trpí duševními problémy, VoZP nabádá k prevenci i včasnému vyhledání pomoci

10.10.2021 12:37

Pandemie dala zabrat nejen našemu fyzickému zdraví, často trpělo i to psychické. Odhaduje se, že až miliarda lidí na světě trpí některou z poruch duševního zdraví. Vojenská zdravotní pojišťovna nabádá, aby lidé nebrali příznaky duševních nemocí na lehkou váhu a vyhledali pomoc. V České republice se mohou obrátit mimo jiné na speciální linku 116 123, která poskytuje první psychickou pomoc.

Konference INSPO představí různé přístupy k zaměstnávání osob se zdravotním postižením

07.10.2021 16:31

Na konferenci INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami se 17. října v Kongresovém centru Praha představí také dvě velké společnosti zaměstnávající pracovníky se zdravotním postižením. Na přístupu McDonald’s je velmi zajímavé využití virtuální reality při tréninku zaměstnanců. A u ExxonMobilu zaujme projekt, který vytváří férové pracovní podmínky pro zaměstnance s jakýmkoliv znevýhodněním. 

Za 15 let prověřil veřejný ochránce práv fungování 504 zařízení, v nichž pobývají lidé omezení na osobní svobodě

05.10.2021 16:56

Systematickými návštěvami míst, kde se nacházejí nebo mohou nacházet lidé omezení na osobní svobodě, posiluje ombudsman jejich ochranu před špatným zacházením. Od roku 2006 tak už patnáct let plní úkoly národního preventivního mechanismu (NPM) podle Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (OPCAT).

Byl zahájen třináctý Týden sociálních služeb ČR

05.10.2021 16:23

V pondělí 4. října 2021 byl zahájen Týden sociálních služeb ČR pořádaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Letos se koná již potřinácté. Týden sociálních služeb je obdobím prezentací, setkávání se a odborných diskuzí, hlavní cíl však zůstává stejný: akcentování a zviditelnění sociálních služeb jako přirozené a nutné součásti každé moderní společnosti. 

Od začátků na konferenci INSPO pronikli už do mnoha zemí světa

04.10.2021 9:27

BlindShell je česká společnost, která vyvíjí mobilní telefony pro nevidomé a zrakově postižené seniory a úspěšně je prodává už do 23 zemí světa. Společnost Newton Technologies vyvinula ve spolupráci s Technickou univerzitou Liberec technologii Beey, která dokáže automaticky přepisovat mluvenou řeč do textové podoby, A to nejen v češtině, ale už v 16 jazycích. Obě firmy mají společné to, že pravidelní návštěvníci konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami mohli sledovat jejich rozvoj od samotných začátků. Co předvedou na konferenci INSPO 2021 v Kongresovém centru Praha v neděli 17. října?    

Stránky