Aktuálně

Přelomové zařízení nahrazující zrak přichází s novými funkcemi

26.09.2019 16:16

Společnost OrCam Technologies je pionýrem na poli nositelné asistenční technologie pro nevidomé a slabozraké. Její přístroj OrCam MyEye 2 je vybaven kamerou s vysokým rozlišením a malým reproduktorem. Pomocí umělé inteligence svému nositeli předčítá tištěné texty na papíře i na monitoru či displeji, poznává obličeje a výrobky, bankovky nebo barvy. Průběžné inovace dělají z OrCam MyEye 2 s odstupem nejpokročilejší elektronickou kompenzační pomůcku pro zrakově postižené.

Úřad městské části Praha 2 zavádí online služby komunikační přístupnosti pro osoby se sluchovým handicapem

25.09.2019 15:34

Na Úřadě městské části Praha 2 mohou lidé se sluchovým či jazykovým handicapem nově využít online služby simultánního přepisu řeči a tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem. Obě služby jsou dostupné „teď a tady“, a to na následujících místech úřadu: informační kancelář, oddělení registrace, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel a oddělení ověřování.

Nezisková organizace Helppes přišla o značku spolehlivosti

23.09.2019 17:42

Rada pro hodnocení spolehlivosti, kterou zaštiťuje Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, se rozhodla odejmout neziskové organizaci Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s. značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Organizace přestala naplňovat pravidla transparentnosti spojená s udělením značky.

Mezinárodní týden neslyšících ve znamení práva na znakový jazyk

22.09.2019 17:08

Od 23. 9. 2019 do 29. 9. 2019 oslavujeme ve všech zemích Mezinárodní týden neslyšících. Iniciativa Světové federace neslyšících je oslavována různými aktivitami neslyšící komunity na celém světě a její tradice sahá až do roku 1958. Každý poslední týden v září v celku neslyšící na celém světě pořádají různé akce ve znamení lidských práv neslyšících. V pondělí 23. 9. 2019 je též oslavován od roku 2018 Mezinárodní den znakových jazyků. Pro letošní rok si Světová federace neslyšících vybrala téma „ Právo na znakový jazyk pro všechny!“.  

Limity doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely

22.09.2019 11:30

Od 1. ledna 2020 vstupuje v účinnost ustanovení § 16b, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, které stanoví limit na doplatky za léky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, pro příjemce invalidních důchodů ve III. stupni a dále pro osoby, kterým byla přiznána invalidita II. a III. stupně, ale pro nesplnění podmínek jim není invalidní důchod vyplácen. Podrrobnější informace k tomu uvádí předseda NRZP ČR Václav Krása. 

Péče o lidi s demencí a seniory obecně má mezery

20.09.2019 9:24

Při příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby (21. 9.) ombudsmanka upozorňuje, že se tomuto tématu a péči o lidi s demencí stále nevěnuje tolik pozornosti, kolik je třeba. Samotná ochrana seniorů a nemocných lidí v sociálních službách má podle ombudsmanky dlouhodobé a vážné mezery.

Zaměstnáváte lidi s postižením? Dejte si pozor na konec čtvrtletí

17.09.2019 12:42

Firmám zaměstnávajícím lidi se zdravotním postižením přináší každý konec čtvrtletí riziko, že nedostanou příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na úhradu jejich platů, mezd a dalších nákladů spojených s jejich zaměstnáváním. Pokud totiž z jakéhokoli důvodu nestihnout zaplatit všechny povinné daně a odvody tak, aby byly nejpozději poslední kalendářní den čtvrtletí připsány na příslušné bankovní účty, nesplní jednu z podmínek pro získání příspěvku. Aktuální kalendářní čtvrtletí končí v pondělí 30. září a zaměstnavatelé by si měli pohlídat, že všechny povinné odvody do tohoto dne s jistotou uhradí.

Spravedlivější příspěvek na auto pro postižené: dosud výrazně znevýhodňoval pracující

17.09.2019 10:00

Od 1. března 2020 dosáhne část pracujících zdravotně postižených, kteří mají nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla, na výrazně vyšší sumu v rámci tohoto příspěvku. Nyní jim je již při dosažení příjmů převyšujících osminásobek životního minima příspěvek krácen, což je znevýhodňuje oproti nepracujícím postiženým. Tato hranice se nyní zvedne na šestnáctinásobek. Zákon již podepsal prezident. Na změně se významně podílelo vedení České asociace paraplegiků – CZEPA.

První zpráva ombudsmanky z monitorování práv lidí s postižením

15.09.2019 19:37

V prvním roce působnosti jako monitorovacího orgánu pro práva lidí s postižením zahájila ombudsmanka řadu výzkumů k zásadním tématům a problémům. Na jejich vytipování se výrazně podíleli přímo lidé s postižením, zejména prostřednictvím poradního orgánu ombudsmanky. Na některé zjištěné nedostatky upozornila ombudsmanka Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením.

Osvětová kampaň Týden rané péče se blíží

15.09.2019 19:19

V týdnu od 4. do 10. listopadu 2019 proběhne již dvanáctý ročník osvětové kampaně Týden rané péče. Každoročně se do něj zapojují poskytovatelé sociální služby rané péče po celé České republice. Slogan „Každé dítě je úžasné“ zdůrazňuje individualitu každého dítěte, jeho jedinečnost. Dítě je součástí rodiny v mnoha rolích jako syn, dcera, vnuk, vnučka, sestra nebo bratr. Sourozenci jsou nedílnou součástí podpory rané péče a  část témat Týdne rané péče® by v letošním roce měla patřit také jim. Protože KAŽDÉ dítě je jedinečné, úžasné, osobité.

Stránky