Aktuálně

Mamma HELP už podeváté v říjnu bojuje za zdraví žen

02.10.2019 14:15

Říjen je na celém světě měsícem boje s rakovinou prsu a podpory již nemocných žen. Myšlenka – Breast Cancer Awareness Month – vznikla v roce 1985 v USA. Cílem je podpořit prevenci, ale také ukázat, jak se s nemocí potýkají ženy, které potkala. Tradičním symbolem se stala růžová stužka a hlavně samotná růžová barva, proto se také ve světě používá pro říjen název PINKTOBER. Na zviditelnění tématu spolupracují pacientské organizace, nadace, zdravotnická zařízení, veřejné i komerční subjekty.

Návštěvy POTMĚ přecházejí v zapsaný ústav Spolu, z. ú.

01.10.2019 12:44

Služba Návštěvy POTMĚ zprostředkovává již rok a půl navštěvování seniorů i plnohodnotná pracovní místa těžce zrakově postiženým. Od března 2018 se do projektu zapojilo celkem 27 zrakově postižených, kteří se 700 seniory strávili více než 2500 hodin plných vyprávění, zpěvu, procházek a dalších aktivit. Návštěvy POTMĚ, jež byly do konce září tohoto roku finančně podpořeny z Operačního programu Zaměstnanost, přecházejí nyní za trvající podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu v zapsaný ústav Spolu, z. ú.. Ten zakládají sami zrakově postižení.

Canisterapie: psí terapeuti léčí pacienty v Česku už 30 let

30.09.2019 11:58

Canisterapie je české pojmenování pro psem asistovanou léčbu. Ta má velmi dlouhou historii. Její rozvoj v Česku začal po roce 1989. Přínos canisterapie od té doby využívají nejen nemocnice, domovy seniorů, ale i soukromé osoby.

Den pečujících a benefiční koncert u kapucínů

28.09.2019 11:33

Letos poprvé si 2. října připomeneme nepostradatelnou a mnohdy neviditelnou „práci“ neformálních pečujících, tedy těch, kteří dlouhodobě pečují o své blízké doma. Tento den byl určen jako Den pečujících v rámci projektu platformy Podpora pečujících, která se dlouhodobě věnuje tomuto tématu.

Přelomové zařízení nahrazující zrak přichází s novými funkcemi

26.09.2019 16:16

Společnost OrCam Technologies je pionýrem na poli nositelné asistenční technologie pro nevidomé a slabozraké. Její přístroj OrCam MyEye 2 je vybaven kamerou s vysokým rozlišením a malým reproduktorem. Pomocí umělé inteligence svému nositeli předčítá tištěné texty na papíře i na monitoru či displeji, poznává obličeje a výrobky, bankovky nebo barvy. Průběžné inovace dělají z OrCam MyEye 2 s odstupem nejpokročilejší elektronickou kompenzační pomůcku pro zrakově postižené.

Úřad městské části Praha 2 zavádí online služby komunikační přístupnosti pro osoby se sluchovým handicapem

25.09.2019 15:34

Na Úřadě městské části Praha 2 mohou lidé se sluchovým či jazykovým handicapem nově využít online služby simultánního přepisu řeči a tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem. Obě služby jsou dostupné „teď a tady“, a to na následujících místech úřadu: informační kancelář, oddělení registrace, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel a oddělení ověřování.

Nezisková organizace Helppes přišla o značku spolehlivosti

23.09.2019 17:42

Rada pro hodnocení spolehlivosti, kterou zaštiťuje Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, se rozhodla odejmout neziskové organizaci Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s. značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Organizace přestala naplňovat pravidla transparentnosti spojená s udělením značky.

Mezinárodní týden neslyšících ve znamení práva na znakový jazyk

22.09.2019 17:08

Od 23. 9. 2019 do 29. 9. 2019 oslavujeme ve všech zemích Mezinárodní týden neslyšících. Iniciativa Světové federace neslyšících je oslavována různými aktivitami neslyšící komunity na celém světě a její tradice sahá až do roku 1958. Každý poslední týden v září v celku neslyšící na celém světě pořádají různé akce ve znamení lidských práv neslyšících. V pondělí 23. 9. 2019 je též oslavován od roku 2018 Mezinárodní den znakových jazyků. Pro letošní rok si Světová federace neslyšících vybrala téma „ Právo na znakový jazyk pro všechny!“.  

Limity doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely

22.09.2019 11:30

Od 1. ledna 2020 vstupuje v účinnost ustanovení § 16b, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, které stanoví limit na doplatky za léky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, pro příjemce invalidních důchodů ve III. stupni a dále pro osoby, kterým byla přiznána invalidita II. a III. stupně, ale pro nesplnění podmínek jim není invalidní důchod vyplácen. Podrrobnější informace k tomu uvádí předseda NRZP ČR Václav Krása. 

Péče o lidi s demencí a seniory obecně má mezery

20.09.2019 9:24

Při příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby (21. 9.) ombudsmanka upozorňuje, že se tomuto tématu a péči o lidi s demencí stále nevěnuje tolik pozornosti, kolik je třeba. Samotná ochrana seniorů a nemocných lidí v sociálních službách má podle ombudsmanky dlouhodobé a vážné mezery.

Stránky