25 novinek u lékaře

04.02.2014 16:25

PRAHA – Od zítřka je mnohé jinak. Hlavně ve zdravotnictví. Nejsou to sice změny, které by sahaly pacientům do peněženek, přesto se je ale vyplatí dobře prostudovat.

Už od zítřka!

Pacienti například získávají jasně stanovená práva, o čem je lékaři musí informovat, a sami si mohou nově určit, za jakých okolností je mají v nemocnici přestat léčit.
Lékaři naopak od dubna budou moci odmítnout pečovat o pacienta, který opakovaně porušuje léčebný režim. O pět minut se prodlužuje maximální hranice pro dojezd záchranek. Není to ale zdaleka všechno. Blesk sestavil přehled hlavních novinek.

---*

Právo na informace

1. Pacient získává právo na podrobnou informaci o prováděném výkonu. Lékař ho musí seznámit se zákrokem, jeho důsledky a následky. Výjimkou jsou urgentní výkony v ohrožení života a případy, kdy si pacient nepřeje být informován. 2. Pacient může určit osoby, které mají právo na informace o jeho zdravotním stavu a mohou nahlížet do pacientovy dokumentace. 3. Pacient má právo odmítnout informace o svém zdravotním stavu. Stejně tak bude moci zakázat zdravotníkům, aby o jeho stavu informovali jeho blízké. 4. Pacient má právo být předem informován o ceně zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Dopředu musí vědět, jestli jde vše na účet pojišťovny, nebo zda bude doplácet a kolik. Ceníky toho, co pacienti musí platit sami, musí být vyvěšeny na viditelném místě. Totéž platí pro seznam výkonů, k nimž je třeba souhlas pacienta.
5. Je-li možné léčit nemoc více způsoby, musí lékař seznámit pacienta se všemi možnostmi, tedy nejen s těmi levnějšími.
6. Pacient má právo na další názor. Před vážnou operací smí postup operace i diagnózu konzultovat s dalším lékařem.

Volba lékaře i nemocnice

7. Pacienti mají právo, aby si zvolili jakoukoliv nemocnici či ambulanci. Ty je budou smět odmítnout jen výjimečně, a to tehdy, když budou mít obsazeno. Nikdy ale nesmí odmítnout pacienta v ohrožení života a před porodem.
8. Nové právo dostávají i lékaři. Opakovaně jste přestali brát předepsané léky? Kouříte, i když vám to zakázali? Pokud takto porušíte pravidla léčby, může vás doktor odmítnout dál léčit.
9. Podle čeho si vybrat špitál? Začnou vznikat žebříčky kvality. V nemocnicích se bude sledovat mj. dodržování bezpečnosti i kvality péče. První tabulka má být koncem roku.
10. Pacient má právo vzít si do nemocnice všechny potřebné asistenční pomůcky. Nevidomý si může vzít i psa. Nesmí to ale narušit práva jiných pacientů.

Pozor na antibiotika a chyby

11. Lékaři nově nebudou smět předepisovat antibiotika častěji, než bude nezbytně nutné. Zákon jim to zakazuje, aby tím u pacientů neposilovali rezistenci vůči těmto lékům. 12. Nemocnicí a lékařům začínají hrozit vysoké pokuty za vážná pochybení, a to až milion korun. Nadále může být lékař za své chyby z nedbalosti odsouzen.

Záchranáři

13. Prodloužila se dojezdová doba záchranky z 15 na 20 minut.
14. Záchranáři budou moci požadovat nezbytně nutnou pomoc od lidí. Ti ale nesmějí být pomocí vystaveni ohrožení života či zdraví.

Právo nebýt
léčen

15. Lidé získávají nově možnost určit, za jakých okolností chtějí být léčeni, a tedy i neléčeni. Pacient bude moci své přání sepsat dopředu a bude uloženo v jeho zdravotní dokumentaci. Přání bude platné pět let a může být kdykoli změněno. I právo »nebýt léčen« má ale nadále své hranice: Eutanazie je dál postavena mimo zákon a v úvahu nepřipadá ani odpojení pacienta od přístrojů.

Umělé oplodnění, sterilizace, klece–

16. Pojišťovna uhradí 4 cykly umělého oplodnění, když v prvních dvou se zavede jedno embryo. Trvá i varianta tří pokusů za život s více embryi. 17. Upravují se pravidla pro dárce: vajíčko mohou poskytnout ženy od 18 do 35 let, sperma muži od 18 do 40 let.
18. Ženy mohou podstoupi dobrovolnou sterilizaci od 21 let. Ze zdravotních důvodů (např. rakovina) ji lze podstoupit po písemném souhlasu od 18 let, mladší se souhlasem zákonných zástupců, odborné komise a soudu.
19. Léčebnou kastraci lze provést pacientovi po dovršení 25 let, který v minulosti spáchal násilný sexuálně motivovaný trestný čin. Pacientovi v ochranném léčení jen se souhlasem soudu. 20. Lékaři mohou dál používat diskutovaná síťová lůžka, pokud potřebují omezit pohyb pacientů. Totéž platí pro tzv. svěrací kazajky a uklidňující léky. Zákon ovšem nově stanovuje jednoznačné podmínky pro jejich používání.

S dítětem k lékaři

21. K zákrokům u dětí, které mohou dlouhodobě negativně ovlivnit život (transplantace, plastické operace, chemoterapie), musí mít lékař souhlas obou rodičů. Jsou-li rozvedení a druhý je neznámo kde, stačí, aby ten, kdo o dítě pečuje, podepsal čestné prohlášení. U prevence, očkování a běžných výkonů stačí souhlas jednoho rodiče.
22. Lékaři mají nově povinnost informovat o léčbě i děti, samozřejmě přiměřeně jejich věku. Názor dítěte musí zaznamenat do dokumentace. 23. Přítomnost blízkých osob při zdravotnických výkonech (např. rodičů při léčbě dětí) je nově uzákoněna. 24. Očkování proti rakovině čípku je pro dívky ve věku 13 a 14 let zdarma. 25. Za děti v dětských domovech budou rodiče (pokud nežijí z existenčního minima) platit příspěvky na zaopatření.

Foto: Kresba Milan Kounovský

Klíčová slova: