Aktuálně

Kdo podá návrh na předběžné opatření o zastavení distribuce karty sociálních systémů?

02.08.2012 20:25

NRZP ČR neuspěla se svým podáním návrhu na předběžné opatření o zastavení distribuce karty sociálních systémů, který podala k Obvodnímu soudu pro Prahu 2. Rozhodnutí soudu v zásadě říká, že NRZP ČR nemůže takový návrh podat, neboť organizaci se žádná újma neděje. Takový návrh by mohla vznést pouze fyzická osoba, která již byla donucena převzít kartu sociálních systémů a jejím převzetím se dostala do obtíží – například tím, že uživatel není schopen použít bankomatu či najít v dostatečné blízkosti bezbariérovou pobočku České spořitelny a.s.. Pokud  se již někdo ocitl v takové situaci a odhodlá se k podání žaloby v této věci, NRZP ČR je připravena pomoci při formulaci žaloby i k provedení jednotlivých formálních kroků.

Připojte se k 4. ročníku Týdne sociálních služeb ČR

30.07.2012 16:41

Pod sloganem „… aby se člověk cítil být člověkem“ se od 8. do 14. října 2012 uskuteční již 4. ročník celostátního Týdne sociálních služeb ČR. Projekt tradičně vyhlašovaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvem práce a sociálních věcí má za cíl široké veřejnosti představit sociální služby, které jsou v České republice poskytovány přibližně 7 % populace a které od 90. let procházejí procesem výrazného zvyšování kvality i dostupnosti.

Kam bez bariér? V premiéře na Plzeňsko

25.07.2012 20:59

Novou ediční řadu cestovních průvodců pro seniory, rodiny s dětmi v kočárcích a zejména pak pro lidi s tělesným postižením a jejich přátele a pomocníky začíná pod názvem Kam bez bariér od letošního léta vydávat nakladatelství CPress (součást společnosti Albatros Media, a.s.). Jako první titul této řady se na pultech knihkupectví už 30.7.2012 objeví kniha Kam bez bariér – Plzeňsko, jejímž autorem je plzeňský spisovatel a překladatel Miroslav Valina.

ALKA zakoupila druhou sadu obleků Therasuit pro novou rehabilitační metodu

24.07.2012 13:16

Moderní pohybovou terapii Therasuit začala letos poskytovat ALKA, o.p.s. Tato metoda pomáhá k odstraňování pohybových problémů u nechodících klientů. Její nejdůležitější součástí jsou obleky Therasuit. Druhou sadu těchto obleků zakoupila ALKA ve všech 6 dostupných velikostech z nadačního příspěvku Nadace ČEZ ve výši 353 000 Kč.

Jak je na tom Česká republika s dodržováním lidských práv?

21.07.2012 14:42

V české společnosti se zvyšuje počet lidí žijících v hmotné nouzi, ač naše společnost jako celek není chudá. Jsou tu velké skupiny lidí, jejichž sociální situace nejen že se dramaticky zhoršila, ale často se dostávají do situací, které se dotýkají i jejich lidské důstojnosti. Zhoršuje se situace lidí se zdravotním postižením, postavení seniorů, dětí. Uvádí to Zpráva o stavu lidských práv v ČR za rok 2011, kterou vydal Český helsinský výbor.

Cyklistická expedice Praha – Sankt-Petěrburg podpoří lidi s handicapem

18.07.2012 20:12

Cyklista Pavel Draštík 3. srpna startuje cyklistickou expedici Praha – Sankt-Petěrburg za účelem pomoci lidem se zdravotním postižením. Sportovec se zapojil do projektu Sport pro charitu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, jehož cílem je propojit různé sportovní disciplíny zaměřené na pomoc handicapovaným. Expedice povede přes území šesti států a potrvá šest týdnů. Každý, kdo chce podpořit charitativní expedici a přispět potřebným, může tak učinit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS VDV na číslo 87777. Výnos ze sbírky bude použit na nákup invalidního vozíku mladému člověku, který se následkem úrazu ocitl na vozíku.

Jak si stěžovat na posudkovou službu ČSSZ a na Úřad práce

18.07.2012 19:50

Osm až deset měsíců trvá vyřizování žádostí o průkazky ZTP, o příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu a další dávky. Aby vyhověla četným žádostem, vypracovala Národní rada osob se zdravotním postižením vzory stížností na nečinnost Úřadu práce a na nečinnost posudkové služby ČSSZ. 

Skvělá kompenzační pomůcka eScribe

16.07.2012 14:39

Pro osoby s postižením sluchu, které komunikují česky, je největší bariérou právě ona komunikace. Odezírání je z velké části hádání. Odezírající se navíc musí plně soustředit na odezření slov a nemůže se soustředit na obsah. Tuto bariéru hodně odbourá přepis v reálném čase. Ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl o vstřícném přístupu Poštovní spořitelny k osobám se sluchovým postižením, neváhal jsem ani chvilku a rozhodl se „zažít prima komunikaci v bance“. Neodradilo mě ani to, že budu cestovat dvě hodiny tam a dvě zpět. Ono se to nezdá, ale s čekáním na spoje to byl výlet na celý den. Zážitek však pro mě měl podobnou hodnotu, jako třeba výstava korunovačních klenotů.

Otevřený dopis ministru zdravotnictví ČR

15.07.2012 20:03

Mít na jídlo a střechu nad hlavou, ale umírat dlouhodobě v bolestech, anebo nemít bolesti a umřít hlady někde pod mostem. Tyto dvě alternativy má 34letá Monika Henčlová poté, co od 1. července 2012 přestaly zdravotní pojišťovny hradit více než 150 léků, mezi nimi i na bolest. Proto se rozhodla svoji situaci popsat v otevřeném dopise ministru zdravotnictví ČR a věří, že po jeho přečtení i další čtenáři s obdobným osudem získají odvahu a napíší mu taky.

Stránky