15. Osoby se ZP- postižení zraku

03.01.2014 10:42

Zrakovým postižením se věnuje obor zvaný  Tyflopedie .
Tyflopedie je speciálně pedagogická disciplína, která se zabývá výchovou, vzděláváním a rozvojem osob se zrakovým postižením. V současné době jsou pro pojmenování tohoto oboru používány ještě další dva názvy, a to oftalmopedie a speciální pedagogika osob se zrakovým postižením.  

    

Klíčová slova: