Granty, dotace, soutěže

Svoboda pohybu osob se zdravotním postižením je tématem fotografické soutěže, která byla vyhlášena u příležitosti prvního ročníku Handicap tour. 

Dotace Moravskoslezského kraje

30.03.2016 15:29

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2016 má uzávěrku pro podání žádosti 30. dubna. 

Cena Olgy Havlové

30.03.2016 15:25

Jednotlivci z řad veřejnosti či organizace mají do 10. dubna 2016 možnost nominovat své kandidáty na ocenění udělované již od roku 1995 osobnostem, které navzdory svému zdravotnímu postižení pomáhají jiným znevýhodněným lidem.

Předány ceny MOSTY

29.03.2016 16:23

Oceněni byli Královéhradecký kraj a město Hradec Králové, 1. Centrum zdravotně postižených Jižních Čech, z. s., Otmar Cvrkal a Jan Hutař. 

Vy rozhodujete, my pomáháme

25.03.2016 19:39

Tesco Stores podpoří projekty neziskovek zaměřené na podporu revitalizace prostředí, vzdělávání, zdravého životního stylu, sociálně slabých a znevýhodněných skupin, dětí nebo nezaměstnaných.

Tématem letošního ročníku literární soutěže pro pamětníky je "Jak jsme si hráli", soutěžní příspěvky je možné odevzdat do 14. května 2016.

Druhé výběrové kolo vyhlašuje NROS, žádosti o návratný nadační příspěvek je možné podávat do 27. dubna 2016.

FRIN pomůže deseti týmům

16.03.2016 15:56

Šestiměsíční program umožní vybraným deseti týmům kombinací vzdělávání, sdílení a podpory zkušených mentorů, otestovat a nastavit nově chystatnou fundraisingovou kampaň/produkt tak, aby měla co největší dopad a co nejlepší výsledky. Uzávěrka registrací je 31. března 2016.

Knihu vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři portálu Helpnet a Pomoc na dvanáctce ji dostanou zdarma. 

VIA BONA 2016

22.04.2016 8:33

Byla otevřena nominace na cenu za filantropii, návrhy na ocenění v šesti kategoriích je možné posílat do 7. června 2016.

Knihu Leoše Zatloukala a Pavla Vítka vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři portálu Pomoc na dvanáctce a Helpnet ji získají zdarma. 

Stejná šance – Zaměstnavatel 2016

20.04.2016 14:18

Do soutěže zaměstnavatelů z Libereckého kraje, kteří lidem se znevýhodněním dávají na otevřeném pracovním trhu stejnou šanci jako ostatním a tím aktivně přispívají k jejich začleňování do společnosti, je možné podat nominace do 30. dubna. 

Program Nadace Vodafone je určen pro mladé lidi do 26 let, kteří organizují akce pro veřejnost nebo jakkoli zlepšují život ve svém okolí. Přihlášky je možné posílat do 31. května 2016.

Dotace Jihočeského kraje

17.04.2016 11:02

Žádosti v programu Podpora a zkvalitnění zdravotní péče o nevyléčitelně nemocné, včetně podpory rodin těchto nemocných je možné podávat od 9. do 20. května 2016.

Nominovat jednotlivce či klub na cenu Nadace Charty 77 v rámci projektu Senzační senioři lze do 31. července 2016.

Sasakawa Asthma Fund

01.04.2016 13:48

Žádosti o granty týkající se prevence průduškového astmatu u dětí, granty na výchovné programy pro rodiče a učitele dětí s astmatem a granty na rozvíjení doplňkových forem léčení je možné podávat do 28. dubna 2016.

Stránky