Výměna průkazu ZTP/P

25.08.2015 12:37
Dotaz: 

Minulý týden jsem si podal žádost o výměnu průkazu ZTP/P, který je platný do 30.října 2015. Z UP mně bylo sděleno, že se můj stav bude muset znova posoudit. Vyřizovala pracovnice Charity). ZTP má trvalou platnost, ale ZTP/P jen do konce října. Jak dlouho asi bude tato výměna probíhat a co mne čeká?

Odpověď: 

Pokud Vám 30. října 2015 končí platnost rozhodnutí (posudku) o průkazu ZTP/P, je skutečně třeba podat novou žádost o přiznání průkazu a na základě této žádosti bude Váš zdravotní stav (a tedy nárok na průkaz) posuzovat posudkový lékař OSSZ. Celé řízení (od podání žádosti do vydání rozhodnutí, včetně posouzení zdravotního stavu) by nemělo trvat déle než 135 kalendářních dnů. 

Pro přiznání jednotlivých stupňů průkazu osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P) je třeba splnit některou z daných zdravotních indikací - seznam indikací naleznete na našem Informačním portálu v textu k jednotlivým stupňům průkazu.

Není mi ovšem z Vašeho dotazu jasné, co znamená, že "ZTP má trvalou platnost, ale ZTP/P jen do konce října". Platný můžete mít vždy pouze jeden průkaz, a to ten, který by vydán na základě nejnovějšího rozhodnutí.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.