Vrácení příspěvku na pořízení motorového vozidla

06.10.2015 12:52
Dotaz: 

Jsem invalida na vozíku a v roce 2013 mi byl přiznán příspěvek na nákup osobního vozu. Můj dotaz zní, jestli je možné prodat stávající vůz, na který byl použit příspěvek a tyto peníze použít na nákup jiného vozu. Ptám se z toho důvodu, jelikož můj zdravotní stav se zhoršil a do stávajícího vozu se dostávám s velkými obtížemi a do jiného vozu bych se dostával bez obtíží.

Odpověď: 

Vzhledem k tomu, že k prodeji automobilu dojde dříve než po uplynutí 120 měsíců, vznikne Vám povinnost vrátit příspěvek na pořízení motorového vozidla. Jakmile dostanete rozhodnutí o vrácení poměrné části příspěvku, můžete úřad práce požádat o prominutí tohoto vrácení.

Jakmile dostanete rozhodnutí od úřadu o prominutí vrácení poměrné částky příspěvku, anebo částku vrátíte, pokud Vám vrácení nebude prominuto, můžete podat novou žádost o příspěvek na pořízení motorového vozidla.

O další příspěvek na pořízení motorového vozidla budete moci požádat opět po uplynutí doby deseti let od vyplacení tohoto nového příspěvku. 

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.