Sleva na jízdné

19.04.2016 21:15
Dotaz: 

Mám částečný invalidní důchod 2. stupně. Mám nárok na zlevněnou průkazku jízdného? 

Odpověď: 

Na invalidní důchod se žádná obecná sleva na dopravu nevztahuje. Některé dopravní podniky dávají slevu i na ID, ale je třeba se informovat na konkrétním dopravním podniku, za jakých podmínek slevu poskytují a zda ji poskytují.

Pokud máte zájem o slevu na jízdné, bylo by dobré zažádat si o průkaz osoby se zdravotním postižením na krajské pobočce Úřadu práce. Pokud by Vám byl dle Vašeho zdravotního stavu přiznán nárok na průkaz ZTP, měl byste nárok na bezplatnou dopravu místní veřejné dopravy osob, slevu 75% na jízdné ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75% v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

V případě obdržení průkazu ZTP/P byste měl nárok na výše zmíněnou slevu (u ZTP) a dále byste měl slevu na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými prostředky a na bezplatnou dopravu vodícího psa.

Více informací o průkazech osob se zdravotním postižením se dočtete na našem Informačním portálu.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů