Řízení o příspěvku na péči

17.04.2016 11:54
Dotaz: 

Pečuji o svoji ženu, která má 3. stupeň postižení. K 30.6.2016 nám končí příspěvek na péči a bonusy na děti. Jak a kdy mám požádat znovu o příspěvek? Mně bylo řečeno, že nás obešlou, ale moc tomu nevěřím.

Odpověď: 

Řízení o příspěvku na péči v době, kdy se blíží konec doby platnosti lékařského posudku, opravdu zahajuje úřad z moci úřední sám. Pokud se chcete dozvědět, zda v případě Vaší ženy řízení již začalo, doporučuji se obrátit na pobočku Úřadu práce, kam spadá Vaše žena dle trvalého bydliště. Nemusíte mít obavy, že by příspěvek na péči zastavili, pokud by nebylo včas vydáno nové rozhodnutí. Bude vyplácen ve stejné výši do doby, než bude znovu rozhodnuto.

Zcela nerozumím zmínce bonusů na děti. Kdybyste se potřeboval více na tuto oblast zeptat, můžete využít naši bezplatnou zelenou linku 800 100 250 (v provozu v pracovní dny vždy v pondělí a středu od 9 do 13 hodin, v úterý a čtvrtek od 12 do 16 hodin).

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.