Příspěvek na péči při docházce do školského zařízení

22.03.2016 9:16
Dotaz: 

Dcerka 4 roky má přiznán příspěvek na péči 2. stupeň od 1/2015. Od září 2015 jsem ji dala do školky a až teď si uvědomila, jestli se tato změna musí také hlásit, když školní docházka není nijak omezena.

Odpověď: 

Docházka do školského zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ) při pobírání příspěvku na péči není nijak omezena. Příspěvek na péči se nijak nekrátí, ani na něj nezaniká nárok. Nástup dcery do MŠ tedy na Úřad práce, který dceři vyplácí příspěvek, nemusíte hlásit.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.