Příspěvek na mobilitu

04.04.2017 16:36
Dotaz: 

Jsem v invalidním důchodu 1. stupně a musím jezdit každý rok 2krát i 3krát týdně po dobu 2-3 měsíců na léčebnou rehabilitaci do okresního města. Projezdím dost peněz autobusem. Cesta tam a zpět je 54 kč. Mám dotaz, zda není nějaký příspěvek na bus, při dojíždění na rehabilitaci. Případně kde si o něj zažádat. Pracuji manuálně doma, na zkrácený úvazek pro chráněnou dílnu, takže mzda ani důchod nejsou moc vysoké.

Odpověď: 

V případě, že máte průkaz osoby se zdravotním postižením „ZTP“ nebo „ZTP/P“ a v kalendářním měsíci se za úhradu opakovaně dopravujete, máte nárok na příspěvek na mobilitu. O příspěvek můžete požádat na krajské pobočce Úřadu práce, která Vám příspěvek pak také vyplácí na Váš bankovní účet nebo složenkou na adresu bydliště. Příspěvek může být přiznán a vyplácen nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o přiznání příspěvku. 

V případě, že průkaz „ZTP“ nebo „ZTP/P“ nemáte, bylo by dobré si o průkaz zažádat zároveň s podáním žádosti na mobilitu. Formulář žádosti o přiznání průkazu osoby se zdravotní postižením získáte na příslušné pobočce ÚP nebo na Informačním portálu, kde najdete formuláře žádosti o příspěvek na mobilitu a průkazu „ZTP“ nebo „ZTP/P“.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.