Příspěvek na mobilitu

27.10.2016 11:44
Dotaz: 

Byl mi přiznán průkaz ZTP, je psáno trvale od 1.7.2016. Rozhodnutí mi přišlo dnes. Budu mít nárok na příspěvek na mobilitu? Jezdím k 15 odborným lékařům, což je pro mě finančně téměř neúnosné. Sanitku dostanu jen mimořádně.

Odpověď: 

Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba, která:

- má průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P,
- se v kalendářním měsíci opakovaně za úhradu dopravuje nebo je dopravována a
- nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby (v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče) s výjimkou případů zvláštního zřetele.

Výše uvedené podmínky musí být splněny současně a s výjimkou podmínky opakovaného dopravování musí být plněny po celý kalendářní měsíc.

Pokud tedy splňujete uvedené podmínky, vzniká Vám nárok na tento příspěvek. O přiznání příspěvku na mobilitu rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce. ZDE si můžete stáhnout žádost.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.