Přerušení řízení o přiznání průkazu ZTP

08.04.2016 9:08
Dotaz: 

Podávala jsem odvolání ohledně průkazu ZTP, nyní mi přišlo, že se řízení přerušuje. Budou zkoumat zdravotní stav nebo proč se přerušuje?

Odpověď: 

Řízení se přerušuje z důvodu posouzení zdravotního stavu, jak jste uvedla. Jedná se o standardní postup.

Jakmile bude zdravotní stav posouzen určeným posudkovým lékařem, bude řízení znovu obnoveno. Jedná se o týž postup, jako při řízení na Úřadu práce o přiznání průkazu, kdy je rovněž toto řízení přerušeno na dobu, než bude zdravotní stav žadatele posouzen. Tento postup je v souladu s § 35, odst. 4 s odkazem na § 24 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.