Přepočet výše invalidního důchodu

17.04.2016 11:48
Dotaz: 

Mohu si dát přepočítat invalidní důchod? Pokud ano, jak mám postupovat?

Odpověď: 

Nejsem si zcela jistá, jaký přepočet máte konkrétně na mysli; napadají mě tyto varianty:

1. přepočet výše invalidního důchodu se započtením výdělků, které jste měl v době pobírání důchodu - tento přepočet ovšem provést nelze, výdělky v době pobírání ID se zohlední až při výpočtu Vašeho starobního důchodu.

2. přepočet výše ID po jeho přiznání, z důvodu nesouhlasu s přiznanou částkou důchodu (např. nebyly Vám ve výpočtu ID zohledněny některé vaše výdělky) - ohledně tohoto přepočtu se můžete zkusit obrátit na OSSZ, zdejší pracovnice by Vám měly být schopny vysvětlit, jak se výše ID počítá a zda Vám tedy byla částka ID vypočtena správně. Z ČSSZ byste měl mít písemné rozhodnutí, ke kterému by měl být přiložen informativní osobní list důchodového pojištění, kde si můžete zkontrolovat, zda Vám byly ve výpočtu ID zohledněny všechny Vaše výdělky.

3. přepočet výše invalidního důchodu při změně stupně invalidity – pokud máte pocit, že se Váš zdravotní stav zhoršil, můžete podat žádost o změnu stupně invalidního důchodu na OSSZ. V tomto případě se výše invalidního důchodu nepočítá z dosažených výdělků, ale dochází k přepočtu výše invalidního důchodu dle stanovených koeficientů.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.