Postup při omezení svéprávnosti

17.04.2016 11:57
Dotaz: 

Jak mám zbavit svého otce svéprávnosti, co mám dělat, jak mám postupovat? Je nemocný a horší se to.

Odpověď: 

Od 1.1.2014 již není možné nikoho zcela zbavit svéprávnosti, svéprávnost lze pouze omezit. Omezení svéprávnosti je možné pouze na základě rozsudku okresního soudu.

Návrh na omezení svéprávnosti můžete podat i vy, v návrhu můžete uvést i osobu, která by se měla stát opatrovníkem. S formulací návrhu na omezení svéprávnosti Vám mohou pomoci pracovníci některé z občanských poraden.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.