Odstupné při ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů

14.01.2016 10:41
Dotaz: 

Mám ID 2.stupně a pracuji se smlouvou na dobu neurčitou.Ted jsem již 4 měsíce na nemocenské a bude mi implantován kardiostimulátor. Podle lékaře již svou práci nemohu dělat, pouze lehčí max. na 4 hodiny denně. Vím,že takovou práci mi zaměstnavatel nemůže nabídnout a propustí mne. Chtěla bych vědět, zda mám v tomto případě nárok na odstupné a v jaké výši. A mám nárok, i kdyby byla výpověd dohodou?

Odpověď: 

V případě ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele ze zdravotních důvodů odstupné nenáleží (s výjimkou pracovního úrazu či nemoci z povolání), stejně tak, pokud by k ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů došlo dohodou.

Pokud však již nemůžete ze zdravotních důvodů pracovat na současné pozici, doporučuji využít následující postup – nejprve podejte  žádost o tzv. převedení na jinou práci dle § 41 Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Tuto žádost je třeba doložit posudkem poskytovatele pracovnělékařských služeb potvrzujícím, že jste „dlouhodobě pozbyla způsobilost konat dosavadní práci“ (tato formulace by měla být v posudku uvedena).

Posudek by měl zpracovat závodní lékař zaměstnavatele; pokud zaměstnavatel závodního lékaře nemá, může posudek zpracovat praktický lékař.

Na základě této žádosti je zaměstnavatel povinen Vás do 15 dnů převést na jinou práci, která je pro Vás z hlediska zdravotního stavu vhodná. Pokud tak neučiní, máte dle § 56 písm. a) Zákoníku práce právo na okamžité zrušení pracovního poměru s nárokem na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.

Vzory pro podání žádosti o převedení na jinou práci a okamžité zrušení pracovního poměru naleznete na našem Informačním portálu.

Po skončení pracovního poměru se můžete zaregistrovat na úřadě práce a požádat o podporu v nezaměstnanosti. Pokud byste ovšem byla v PN i po skončení pracovního poměru, nemohla byste se na ÚP registrovat ihned; registrace na ÚP by byla možná až po skončení PN.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.