Jednorázový příspěvek k důchodu a platby v domově pro seniory

10.02.2016 18:51
Dotaz: 

Když teď zvýšili důchod v únoru, budeme platit víc v domově důchodců? Jsou tam oba moji rodiče. Mám příkaz z účtu, tak nevím, jestli s tím vystačím. Musíme to hlásit jako příjem, nebo je to automatické?

Odpověď: 

Částka 1200 Kč, která bude vyplacena spolu s únorovou splátkou důchodu, není navýšení důchodu, ale pouze jednorázový příspěvek; nebude tedy vyplacena v dalších měsících.

Co se týče navýšení plateb za pobyt Vašich rodičů v domově pro seniory, tuto informaci Vám může sdělit pouze vedení konkrétního domova. Nicméně, dle mého názoru je velmi nepravděpodobné, že by se částky za pobyt navyšovaly za všechny měsíce, pokud zvýšení příjmu bude pouze v jednom měsíci.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů