Invalidní důchod "z mládí"

08.04.2016 9:14
Dotaz: 

Mám dceru s atypickým autismem - vysocefunkčním, diagnostikována byla v 5 letech. Nyní navštěvuje 2. ročník běžné SŠ, je integrována, má asistenta pedagoga a v prosinci jí bude 18 let. Její psychiatr nám doporučil omezit ji ve svéprávnosti, protože je sociálně nezralá,velmi důvěřivá a mnoho věcí jí musíme vysvětlovat. A prý by měla zažádat o ID. Máme podat návrh na omezení svéprávnosti už nyní - prý to vracejí zpět při neplnoletosti - nebo počkat po osmnáctinách? A kdy můžeme požádat o ID? Má být vyřešena nejdříve svéprávnost a až pak zažádat o důchod? Dcera nezná hodnotu peněz......A jednalo by se o invaliditu z mládí nebo o běžný ID? Prý když studuje, pak nemůže mít na invaliditu z mládí nárok, protože plní pojištění. Všude čtu či slyším něco jiného, mám v tom zmatek...

Odpověď: 

O invalidní důchod „z mládí“ lze zažádat již 4 měsíce před dosažením 18 let věku, rozhodně není pravdou, že by nebylo možné o ID „z mládí“ žádat v případě, že žadatel o ID studuje. V poradně jsme se již setkali s přiznáním ID „z mládí“ i v době studia na SŠ nebo VŠ. Žádost může podat rodinný příslušník, stačí pouze doložit lékařské potvrzení, že dcera není ze zdravotních důvodů schopna podat žádost sama. S podáním žádosti o ID není třeba čekat na rozsudek o omezení svéprávnosti. 
Co se týče podání návrhu na omezení svéprávnosti, nejsem Vám bohužel z mojí pozice schopna říci, zda lze tento návrh podat ještě před dosažením 18 let nebo až po dosažení tohoto věku. Doporučuji zkusit se např. telefonicky informovat přímo na příslušném soudě (omezení svéprávnosti řeší soudy okresní). S formulací návrhu na omezení svéprávnosti Vám mohou pomoci pracovníci některé z občanských poraden.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.