Doba péče o závislou osobu jako náhradní doba důchodového pojištění

31.03.2016 11:31
Dotaz: 

Pečuji o osobu blízkou, má stupeň 2. Teď je v nemocnici od 5. března, pokud tam bude do 5. dubna, tak se neplatí pojištění pro mě. Co mám dělat, kdyby tam byla i celý duben? To se mám nahlásit na ÚP nebo kolik stojí pojištění, kolik bych zaplatila za měsíc?

 

Odpověď: 

Pokud je závislá osoba (osoba, která pobírá příspěvek na péči) dlouhodobě mimo domov ve zdravotnickém zařízení (nemocnice, lázně,…), započítává se doba péče jako náhradní doba důchodového pojištění (tedy jako odpracované roky) pouze v případě, že doba pobytu závislé osoby mimo domov nepřekročí 90 dní nepřetržitě nebo 120 dní v průběhu celého roku.

Přesáhne-li délka umístění závislé osoby ve zdravotnickém zařízení některou z výše uvedených dob, považuje se osoba za osobu pečující v období prvních 90, resp. 120 kalendářních dnů pouze v případě, že v tomto období závislou osobu v zařízení pravidelně navštěvovala a dle vyjádření tohoto zařízení se osobně podílela na péči o závislou osobu. (uvedené informace vyplývají z vyjádření ČSSZ).

Zdravotní pojištění je hrazeno za všechny osoby, které jsou v žádosti o příspěvek na péči uvedeny jako osoby pečující. Není však hrazeno v době, kdy byla závislé osobě výplata příspěvku na péči zastavena, tzn. v případě, že by osoba, o kterou pečujete, byla ve zdravotnickém zařízení celý kalendářní měsíc.

Pokud je osoba ve zdravotnickém zařízení od 5. dubna, neplatil by Vám stát zdravotní pojištění v případě, že by osoba, o kterou pečujete, byla ve zdravotnickém zařízení alespoň do 1. června - nebylo by Vám tedy uhrazeno zdravotní pojištění za měsíc květen, protože by závislá osoba nebyla ani část dne v tomto měsíci doma.

Pokud by osoba, o kterou pečujete, byla ve zdravotnickém zařízení delší dobu, než jsou výše uvedené lhůty, pak bych doporučila, abyste se alespoň na přechodnou dobu zaregistrovala na úřadě práce.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.