Na prvním hackathonu pro neslyšící vyhrála aplikace Tlumočník do kapsy

13.12.2017 11:13

Na začátku prosince se uskutečnil v Brně první hackathon na světě tlumočený do znakového jazyka. Hackathon byl zpřístupněn nejen pro neslyšící a nedoslýchavé, pro které byl připraven také přepis mluveného slova, ale také pro slyšící. Společnosti Tiché spojení, která hackathon organizovala, jde o zlepšení komunikace mezi slyšícími a neslyšícími, což je také jejím posláním. 

Nové trendy v rehabilitaci po cévní mozkové příhodě

12.12.2017 11:25

Cévní mozková příhoda (CMP) je akutní onemocnění, při němž dochází k poškození mozkové tkáně v důsledku poruchy krevního zásobení. Tento stav bývá většinou způsoben ucpáním cévy krevní sraženinou (až v 85 % případů), v menší míře pak prasknutím cévy a následným krvácením do mozku. Celosvětově, ale i v České republice se jedná o jednu z nejčastějších příčin úmrtí a dlouhodobé invalidity. U nás toto onemocnění ročně postihne na 30 tisíc obyvatel. Při rehabilitaci se v poslední době dostávají do popředí nové přístupy.  

Edison Impact

Granty, dotace, soutěže

Třináctá výzva evropské iniciativy IMI2

12.12.2017 13:58

Je zaměřena na diabetes, antimikrobiální rezistenci, neurodegenerativní choroby, rakovinu, bezpečnost léčiv během těhotenství a kojení a další témata.

Anděl strážný pro Rolničku

10.12.2017 10:44

Ocenění hejtmanky jihočeského kraje za pozitivní přístup ke zdravotně postiženým získala Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie Českobratrské církve evangelické Rolnička Soběslav.

Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb, metodická podpora poradenství v oblasti bydlení a udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí. Na tyto oblasti podpory mohou neziskovky žádat o neinvestiční dotace do 18. prosince 2017.

Dotační řízení MPSV

24.11.2017 16:12

Žádosti o dotace pro rok 2018 v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností je možné podávat do 10. prosince 2017.

Ceny Modrého slona 2018

19.11.2017 10:34

Již po třinácté mají tvůrci se zdravotním postižením možnost zapojit se do celostátní umělecké soutěže, která proběhne v deseti kategoriích. 

Knihu vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři portálu Pomoc na dvanáctce a Helpnet ji získají zdarma. 

Dotační program MPSV

16.11.2017 8:16

Organizace cvičící asistenční psy mohou žádat o dotaci na rok 2018 do 31. prosince 2017.

Výzva NROS je určena pro nestátní neziskové organizace, které poskytují služby v oblasti rané péče s platnou registrací dle zákona. 

Křesadlo v Jihomoravském kraji

12.11.2017 14:27

Lidé nominovali 52 dobrovolníků v šesti kategoriích, ve kterých určí vítěze porota složená ze zástupců neziskových organizací, státní správy a samosprávy, univerzit a médií. Veřejnost může hlasovat pro svého favorita do 30. listopadu 2017.

Dotace Plzeňského kraje

08.11.2017 20:31

Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2018 má termíny pro podání žádosti od 30.11. do 31.12.2017.

Oznámení, pozvánky

Jak vypadá práce, která má smysl?

13.12.2017 8:53

Až do ledna probíhá v Cafe Prostor v Národní technické knihovně v Dejvicích putovní výstava 38 portrétů kampaně asistujeme.cz, která mladým lidem představí práci osobních asistentů. 

Šance na restart

12.12.2017 14:27

Projekt neziskové organizace Šance na vzdělání je určený pro nezaměstnané či neaktivní osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, ve věku 50-64 let a z Královéhradeckého, Pardubického či Libereckého kraje.

Světlo ve tmě

11.12.2017 16:31

Na vánočním koncertě Oblastní odbočky SONS Olomouc v kapucínském kostele Zvěstování Páně na Dolním náměstí v Olomouci ve čtvrtek 28.  prosince od 18:00 vystoupí vokálně – instrumentální soubor Musica pro Sancta Cecilia.

Jak si najít přátele

11.12.2017 16:19

Na půlroční kurz zve Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením.

Vozy pro tři neziskovky

10.12.2017 11:23

Nové vozy pro přepravu zrakově postižených a duševně nemocných budou sloužit organizacím Blind Sport Club Praha, Fokus – Písek a Domovu se zvláštním režimem Bílsko.

Co přinesou pacientům elektronické recepty

10.12.2017 11:11

Modelové instrukce k používání elektronických receptů, které budou zavedeny od 1. ledna 2018, přináší web Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. 

K oslavám unikátní kalendář

10.12.2017 9:03

Pražský spolek neslyšících, který je pobočným spolkem Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, oslaví v příštím roce 150 let své existence.