Online přepis pro osoby se sluchovým postižením nově i v Komerční bance

22.02.2018 9:11

Sociální firma Transkript online boří komunikační bariéry a pomocí služby online simultánní přepis mluvené řeči zvyšuje přístupnost služeb Komerční banky pro početnou skupinu osob se sluchovým postižením. Od června do prosince minulého roku proběhlo pilotní testování této služby, nyní mohou klienti s postižením sluchu nově a zcela samostatně komunikovat s poradci na více než 60 pobočkách banky. Služba je poskytována bezplatně jako vysoce efektivní prostředek vzájemné komunikace nedoslýchavých či ohluchlých osob se slyšícími, své uživatele činí rovnoprávnými a důstojnými komunikačními partnery.

Konference INSPO přilákala i nové vystavovatele

21.02.2018 9:58

Konferenci INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami představují nejen přednášky, ale také výstavní část. Do ní se již přihlásily tři desítky vystavovatelů. Účastníci konference, která se uskuteční  7. dubna 2018 v Kongresovém centru Praha, se budou moci seznámit se širokou škálou kompenzačních pomůcek, aplikací, programů a projektů určených pro uživatele s nejrůznějším zdravotním postižením. Vedle již tradičních vystavovatelů bude mít v 18. ročníku konference  premiéru také řada nových.

Edison Impact

Granty, dotace, soutěže

Mužský narcismus

15.02.2018 10:45

Knihu vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma. 

Microsoft NGO Awards 2018

14.02.2018 12:08

Bylo spuštěno přihlašování do soutěže, která má za cíl podpořit využívání technologií v neziskovém sektoru. Uzávěrka přihlášek je 9. března. 

Nadační fond GSK

14.02.2018 11:25

V roce 2018 podpoří aktivity zaměřené na pomoc seniorům a hendikepovaným, žádosti je možné podávat do 12. března.

Fond pomoci dětem s DMO

10.02.2018 11:06

Uzávěrka pro příijímání žádostí o grant Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové je 10. března 2018.

Trénink empatie u dětí

05.02.2018 11:24

Knihu vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji získají zdarma. 

Stipendia Nikoly Tesly

04.02.2018 16:00

Žádat mohou do 25. února 2018 nadaní studenti ze sociálně slabých rodin, z dětských domovů nebo příp. se zdravotním handicapem, kteří studují technický obor na vysoké škole v ČR.

Bezbariérová úprava objektů

31.01.2018 8:58

Praha vyhlásila grantový program, v němž lze získat příspěvek ve výši až 900 000 korun, žádosti je možné podávat od 3. do 31. března 2018.

Akcelerační program FRIN 2018

30.01.2018 13:01

České centrum fundraisingu podpoří 7 - 10 našlápnutých týmů, které se rozhodly některou ze svých fundraisingovou kampaní inovovat a výrazně ji kvalitativně posunout, případně rozjet kampaň novou a chtějí si ověřit a otestovat své předpoklady, nápady a hypotézy.

Mění společnost k lepšímu

30.01.2018 12:57

V letošním ročníku Ceny Floccus vyzdvihla Nadace České spořitelny ty organizace, které jsou příkladem pro ostatní ve snaze o systémové změny ve společnosti.

Mé dítě má ADHD

28.01.2018 11:18

Knihu vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji získají zdarma. 

Oznámení, pozvánky

Pozvánka na Jarní jarmark

21.02.2018 12:43

Uskuteční se v neděli a pondělí 25. a 26. března v Nové Pace, v pondělí i s Dnem otevřených dveří v Životě bez bariér. 

Kurz negativního myšlení

21.02.2018 8:42

Černou komedii s Michalem Dlouhým v hlavní roli a s titulky pro neslyšící zařadilo Švandovo divadlo na Smíchově do programu 9. dubna. 

Výběrové řízení na obsazení pracovních míst

21.02.2018 8:32

Do nově otevřeného Centra provázení (podpora a provázení rodičů dětských pacientů FN Brno v období sdělování závažné zdravotní diagnózy dítěte) vyhlašuje ředitel Fakultní nemocnice Brno. 

Výběrové řízení Cesty domů

19.02.2018 8:51

Provozovatel domácího hospice, nakladatelství s hospicovou tématikou a přidružených činností hledá ředitele / ředitelku.

Výběrové řízení VVZPO

15.02.2018 19:08

Na služební místo v sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.