Akreditovaný kurz "Možnosti spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany a poskytovatelů sociálních služeb" - Praha

Datum: 
Čtvrtek, 26. Říjen 2017 -
9:00 - 16:30
Místo konání akce: 
Institut Bernarda Bolzana, Křemencova 8, Praha 1
Stručný popis: 

Cílem tohoto kurzu je seznámení účastníků s možnostmi a limity spolupráce mezi orgány sociálně-právní ochrany dětí a poskytovateli sociálních služeb, a to zejména se změřením na oblast služeb sociální prevence. Kurz objasňuje jednotlivé práva a povinnosti účastníků, ve kterých figuruje totožný klient, či rodina. Kurz se dále zabývá možnostmi síťování mezi orgány SPO a poskytovateli sociálních služeb. Důležitým cílem je taktéž získání přehledu o odlišnostech v principech práce s klientem a rozdíly v rámci příslušných standardů upravující činnosti jednotlivých aktérů sociálních politik.

Přednáší lektor Mgr. Ivan Černovský.

Cena kurzu je 1850,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Občerstvení, vč. oběda, je samozřejmostí.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/

Podrobný popis: 

Program kurzu:

1. Úvod

2. Legislativa SPO a sociálních služeb - průniky a rozdíly

  • Úvod do legislativního vymezení činností orgánů SPO a pověřených osob a do legislativního vymezení poskytovatelů sociálních služeb.

3. Principy fungování orgánů SPO a poskytovatelů sociálních služeb

  • Práce se zakázkou klienta.
  • Dobrovolnost/ nedobrovolnost spolupráce.
  • Rozdíly ve vedení spisové dokumentace.
  • Společného plánování průběhu služby, rozdíly mezi poskytovateli soc. služeb a orgány SPO.

4. Ohlašovací povinnosti a limity vzájemné spolupráce

  • Možnosti navázání a ukončení spolupráce, předávání informací, informování o průběhu poskytování sociální služby, respektive poskytování SPO. Ohlašovací povinnosti dle jednotlivých zákonů.

5. Síťování mezi OSPO a poskytovateli sociálních služeb

  • Systémové nastavení spolupráce.
  • Vyřešení rozdílných očekávání ve spolupráci, koordinační role při řešení případu. Možnosti stážování a společného vzdělávání.
  • Uvedení praktických příkladů spolupráce.

6. Řešení praktických problémů jednotlivých pracovišť

  • Zaměření na problematické okruhy vzniklé v rámci kurzu, nebo problémy na konkrétních pracovištích a jejich praktické řešení.
Pořadatel: 
Institut Bernarda Bolzana v.o.s., Malátova 395/13 150 00 Praha 5