Zrakově postiženým dětem může péče odborníků výrazně pomoci

Žďár nad Sázavou – Pomoc rodinám, které pečují o dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením, nabízí žďárské detašované pracoviště Střediska rané péče SPRP, pobočky Brno.

"Díky terénní službě mohou zájemci využít v klidu svého domova nejenom poradenství odborných pracovnic, ale i možnost zapůjčit si speciální pomůcky. Právě tyto pomůcky mohou zlepšit vývojový stav dětí z klientských rodin a také naučit jejich blízké, jak vlastně s dětmi se zrakovým nebo kombinovaným postižením pracovat.
"Zhruba třetina našich malých klientů má vyloženě jen zrakové postižení. Dvě třetiny pak mají postižení kombinované, což znamená, že se k vadám zraku přidružují nějaké další problémy, například epilepsie, sluchové postižení, vývojové vady, mentální vývojové opoždění, šilhavost a podobně," popsala Lucie Špuláková, koordinátorka sociální služby žďárského detašovaného pracoviště.
Právě proto musejí být poradci vyškoleni ve všech oblastech a vývojových obdobích, jimiž postižené děti během prvních sedmi let svého života procházejí a během nichž obvykle službu rané péče využívají. "V současné době dojíždíme do zhruba pětadvaceti rodin. Dvě máme přímo ze Žďáru nad Sázavou, další pak třeba na Bystřicku, Jihlavsku nebo Třebíčsku," vyjmenovala Lucie Špuláková.

Péče poradkyň rané péče nese podle ní své ovoce. V mnohých případech se daří míru postižení výrazně zmírnit. Pro blízké handicapovaného dítěte je ale úspěchem i to, že se naučí s postižením zacházet a najdou vhodné způsoby dorozumívání. "Důležité je s dětmi začít pracovat co nejdříve, to se pak šance na zlepšení výrazně zvyšuje," zdůraznila Lucie Špuláková. Například při poruchách sítnice se dá světlocit poměrně často obnovit pomocí nejrůznějších světelných pomůcek. Právě využívání světla je v péči o zrakově postižené velmi časté. Různobarevným nasvícením pak lze například označovat věci denní potřeby, což ...
 

Klíčová slova: