Vyškov: Nová služba pro obyvatele Domova s pečovatelskou službou

Každému je stárnutí naděleno v jiné podobě. Někteří se těší na vnoučata a mají radost, když mohou každé ráno otevřít noviny, jiné sužuje zdravotní stav nebo samota. Jsou rádi za každé vlídné slovo, za pár minut zájmu někoho, kdo umí a chce naslouchat. Radní města nyní zvedli ruku pro záměr poskytování kontaktní aktivizační služby pro obyvatele Domova s pečovatelskou službou na Polní 5.

 Pro nájemníky bytového domu půjde o bezplatnou službu. "S lidmi, kteří v objektu bydlí, se scházíme opakovaně. Několikrát ročně diskutujeme spolu se zástupci odboru místního hospodářství a odboru sociálních věcí a zdravotnictví nad jejich podněty a problémy. Na posledním setkání jsme jim představili kontaktní pracovnici městského úřadu. Nebudou nic doplácet, službu plně hradí město. Nastoupila první únorový den. Jsem rád, že se nám daří naplnit to, co si spousta klientů přála," ocenil místostarosta Vyškova Břetislav Usnul.   Až každodenní styk s ní ukáže problematiku městského zařízení, ovšem radnice nijak neohraničuje okruh problémů, se kterými se budou lidé pracovnici svěřovat. Bude jim k dispozici každý všední den. Mohou ji oslovit se svými podněty. Zmapuje situaci a bude zástupce města pravidelně informovat o objektivních problémech bytového domu. "U vedení radnice panuje jednoznačná shoda, aby řekněme sociální pracovnice v bytovém domě fungovala. Je zkušená, obyvatele objektu zná. Práce pečovatelek je bezesporu náročná. Nejen fyzicky, ale především psychicky. Do karet nehraje ani skutečnost, že času a personálu je málo na to, aby se pozornost dostala všem. Nová pracovnice tomu určitě pomůže. V...
 

Klíčová slova: