Rozhovory o autismu

ČRo - Vysočina
-
Vít PALACKÝ, moderátor
26letý Filip Zápotočný je autista. V dětství ho lékaři označili za nevzdělávatelného, ale on se dokázal vzepřít osudu. Vyučil se fotografem, kuchařem a teď dokončuje třetí obor cukrář. Pod svá křídla ho přijala havlíčkobrodská obchodní akademie a hotelová škola. S integrací handicapovaných studentů má zkušenosti. V minulosti tam vystudovalo několik žáků s autismem a nyní mají další dva. Jedním z nich je právě budoucí cukrář Filip Zápotočný.

Filip ZÁPOTOČNÝ, autista
Sachr dort, punčové řezy, dokonce i mocca řezy, které jsem se já naučil, na výuční list si ještě počkám, protože výuční list bude 25. června.

Vít PALACKÝ, moderátor
Spolužáci Filipa popisují jako kamarádského. To potvrzuje i Sára, která ve třídě sedí o lavici před ním.

 Sára, studentka
Je velmi vtipný a umí jakože krásně malovat, takže jako je šikovnej a baví se s náma. Každá přestávka je s nim zajímavá.

Vít PALACKÝ, moderátor
Školu pomáhá Filipovi Zápotočnému zvládnout i speciální pedagog Petr Vágner. Ve třídě je s ním už 11 let.

Petr VÁGNER, speciální pedagog
S Filipem pracuju vlastně, jsem začal pracovat 2 roky na základní škole, teď jsme na třetím oboru střední školy, jak jsem říkal začínali jsme na základní škole, kde jsem s Filipem absolvoval 8. a 9. třídu, potom jsme absolvovali obor fotograf na střední škole obchodu a služeb, potom Filip absolvoval obor kuchař, číšník a teď jsme tady na oboru cukrář.

Vít PALACKÝ, moderátor
Filip Zápotočný musí zvládnout to samé, co zdraví studenti a podle zástupkyně ředitele havlíčkobrodské obchodní akademie a hotelové školy Marie Mrázové se mu to daří.

Marie MRÁZOVÁ, zástupkyně ředitele obchodní akademie
Filip už ekonomiku absolvoval ve svých dvou předchozích oborech, takže měl na co navazovat a on v podstatě nemá žádné úlevy, tady jde jenom o to, abychom mu trošičku přizpůsobili materiály k výuce. To znamená ve spolupráci s panem asistentem, panem Petrem Vágnerem, který je i speciálním pedagogem a velmi se v té věci angažuje, připravujeme třeba speciální písemky.

Vít PALACKÝ, moderátor
Čím se vyznačují lidé s autismem a kam se obrátit v případě, když máme podezření, že naše dítě má autistické rysy? Nejen o tom si za chvíli promluvíme s dětským psychologem. S dětským psychologem Davidem Havelkou si nyní promluvíme o tom, co to autismus vlastně je, jak se pozná a kam zajít, pokud máte podezření, že vaše dítě je autistické. Dobré odpoledne.

David HAVELKA, dětský psycholog
Dobré odpoledne vám i posluchačům.

Vít PALACKÝ, moderátor
Dokázal byste posluchačům přiblížit autismus, co to vlastně je?

David HAVELKA, dětský psycholog
Kdybych měl začít trošičku víc ze široka, tak autismus je jedno z nejrozšířenějších a nejzávažnějších duševních postižení dětského věku. Vyskytuje se přibližně u jednoho ze 150 dětí a je to postižení, se kterým se už narodíme. Nemůžeme ho získat v průběhu života, například výzkumy neprokázali, že by autismus byl získaný očkováním. Jako takové hlavní příčiny autismu moderní výzkumy ukazují genetiku, případně infekci v těhotenství, nebo některé neurochemické procesy v mozku. Poruchy autistického spektra se projevují v takových třech hlavních oblastech. Tou první z nich je komunikace, další sociální chování a třetí je představivost.

Vít PALACKÝ, moderátor
Jsou nějaké rozdíly, mezi jednotlivými autisty?

David HAVELKA, dětský psycholog
Autismus se také jinak říká porucha autistického spektra a právě to slovo spektrum má zdůraznit to, že lidí s autismem je celá široká škála. Prakticky neexistují dva lidi s poruchou autistického spektra, kteří by měli stejné projevy, nebo kteří by byli stejní.

Vít PALACKÝ, moderátor
Jak se samotný autismus diagnostikuje?

David HAVELKA, dětský psycholog
Takovou velmi důležitou informací je, že poruchy autistického spektra jsou onemocněním a proto by je měli diagnostikovat pouze zdravotníci, to znamená, klinický psycholog, nebo psychiatr, nikoliv psycholog poradenský, nebo školní. Samotný proces psychologické diagnostiky potom trvá několik hodin a pracujeme v ní nejenom s dítětem samotným, ale i s jeho rodiči, zprávami od lékařů, zprávami od učitelů a informacemi od dalších důležitých lidí, kteří se v okolí dítěte pohybují. V procesu té diagnostiky zjišťujeme nejenom mentální úroveň dítěte a pracujeme se zevrubným pozorováním chování, ale pomocí specializovaných škál, dotazníků a strukturovaných rozhovorů zjišťujeme právě odchylky v chování, nebo nějaké vývojové zvláštnosti, rodinnou anamnézu, zdravotní informace o dítěti a na základě toho se potom určuje přesná podoba obtíží dítěte. A pokud psycholog uzná, nebo psychiatr, že dané problémy spadají do poruch autistického spektra, tak dalším krokem je, že doporučí somatická vyšetření, která určí, zda tyto problémy souvisí nějakou somatickou nemocí, nebo třeba s genetickou anomálií a psycholog, nebo psychiatr potom také rodičům vysvětlí základní charakteristiky problému dítěte, prognózu dítěte a stanoví s nimi plán péče o dítě.

Vít PALACKÝ, moderátor
Může se na vás přímo obrátit například maminka s podezřením, že její dítě by mohlo být autistické?

David HAVELKA, dětský psycholog
Samozřejmě. Pokud má maminka nebo tatínek podezření, že ve vývoji, nebo v chování jeho dítěte jsou nějaké zvláštnosti, kde je určitě velmi moudrým nápadem, obrátit se na nějakého odborníka. Může to být buď klinický psycholog, nebo dětský psychiatr, ale rodiče mají častěji třeba pediatrům, kteří v téhle oblasti jsou také vzdělaní a na základně vyšetření, nebo rozhovoru s rodiči mohou dát doporučení, případně odkázat na nějakého odborníka, který může dítěti dál pomoci problémy překonat.

Vít PALACKÝ, moderátor
Například ve filmu Rain man byl popsán Dustin Hoffman jako geniální autista. Je běžné, že takto postižení lidé mají sklony k nějakému typu geniality?

David HAVELKA, dětský psycholog
Tato domněnka je bohužel jedním z rozšířených mýtů o poruchách autistického spektra. Přibližně dvě třetiny lidí s poruchou autistického spektra trpí mentálním postižením, ale to nevylučuje, že by se u některých nemohla vyskytovat právě nějaké mimořádné nadání, ale je to opravdu u velmi, velmi vzácných a ojedinělých případů Nicméně lidé s poruchou autistického spektra mohou být přínosem společnosti, což můžu prezentovat například na příkladu Temple Grandinové. To je americká profesorka, která v raném dětství trpěla silnými obtížemi v komunikaci, přes velmi intenzivní terapii si začala užívat prvního slova až ve 4 letech, měla silné ritualizované chování, velmi špatně byla sociálně začleněná a opravdu ty projevy z těch oblastí poruch autistického spektra byly silne, nicméně právě díky intenzivní podpoře a dobré práci odborníků vystudovala všechny stupně vysoké školy, získala několik čestných doktorátů a za své vynálezy a příspěvky společnosti získala i řadu prestižních ocenění a mimo jiné o ní byl natočený film a napsaná kniha.

Vít PALACKÝ, moderátor
Děkuji vám za informace a přeju hezký zbytek dne.

David HAVELKA, dětský psycholog
Taky moc děkuji a všem přeji pěknou neděli.

Vít PALACKÝ, moderátor
To byl dětský psycholog David Havelka. Už za chvíli si domluvíme s pracovnicí integračního centra Sasov v Jihlavě o tom, jaké mají možnosti uplatnění děti i dospělí, kterým byl diagnostikován autismus. Pedagožka, která se věnuje i psychoterapii lidí s autismem Hana Žilincová z jihlavského integračního centra Sasov je naším dalším hostem v pořadu Narovinu. Hezké odpoledne.

David HAVELKA, dětský psycholog
Dobrý den.

Vít PALACKÝ, moderátor
Začnu otázkou z jakých důvodů vzniklo jihlavské integrační centrum Sasov, které pomáhá lidem s autismem?

David HAVELKA, dětský psycholog
Vzniklo vlastně na základě rozhodnutí rodičů, manželů zápotočných, kteří mají vlastně syna Filipa, který se narodil s poruchou autistického spektra. Jelikož chtěli vlastně pomoci svému synovi do budoucna vlastně zajistit mu bezpečné prostředí, tak se rozhodli vybudovat integrační centrum Sasov. Filip byl ovšem tak šikovný a tak velmi zdatný, že vlastně zjistili, že nakonec žádné jakoby centrum nebude potřebovat, nicméně se rozhodli ze své laskavosti a dobrosrdečnosti integrační centrum Sasov provozovat právě proto, aby mohli pomáhat dalším rodinám s poruchami autistického spektra a pomoci zajišťovat tady tyto děti, potažmo i potom dospělé osoby.

Vít PALACKÝ, moderátor
Jak dlouho lidem s autismem na Vysočině už pomáháte a co všechno jim nabízíte?

David HAVELKA, dětský psycholog
V roce 2004 vznikla vlastně APLA, což je asociace pomáhající lidem s autismem, což byl náš původní název. Dnešní název je tedy Integrační centrum Sasov, takže od té doby vlastně angažujeme se dá se říci ve všech oblastech, ať už od vzdělávání, přes právní problematiku, sociální služby, snažíme se tedy pomáhat celoplošně. Naše zařízení tedy poskytuje 3 služby, máme denní stocionář, sociální rehabilitaci, kde se teďka momentálně zabýváme projektem zaměstnanosti, vlastně snažíme se zaměstnávat právě dospělé osoby s autismem a potom je tu odborné sociální poradenství, kteréhož já jsem vedoucí a zde právě zajišťujeme podporu vzdělávání dětí s autismem, školíme pedagogy, celkově vlastně pedagogické pracovníky, spolupracujeme i s psychiatrickými nemocnicemi a tedy poskytujeme i psychoterapeutickou péči.

Vít PALACKÝ, moderátor
Vaši pracovníci pomáhají i dětem s autismem ve studiu. Jak konkrétně?

David HAVELKA, dětský psycholog
Určitě pomáhají, je to ať už tedy právě tím školením pedagogů, vlastně děláme i intervence ve školách, podporujeme asistenty pedagogy i samotné pedagogy a vlastně u nás v našem zařízení s některými dětmi právě, u kterých je to potřeba, provádíme i takové nácviky školních dovedností, kdy my je vlastně připravujeme do té školy, aby to obstáli.

Vít PALACKÝ, moderátor
Zaujala mě vaše pomoc lidem s autismem začlenit se do běžného zaměstnávání.

David HAVELKA, dětský psycholog
To je právě docela problém, že osoby s autismem, tedy pokud už absolvují třeba nějaké vzdělávání, tak poté spadají do takového dá se říci hluchého místa, že právě velmi těžko si sami z důvodu svého handicapu najdou zaměstnání, nebo poté se dál jakoby začleňují do běžného života, proto jsme se rozhodli, že rozjedeme tento projekt zaměstnávání, kdy je podpoříme. Kdy vlastně s pomocí našeho pracovníka zajistíme pracovní místo, kde potom budou tedy vykonávat tu činnost prvně ze začátku tedy s pomocí toho pracovníka, ale cílem vlastně takovým ideálním je, aby to zaměstnání potom zvládli vykonávat sami.

Vít PALACKÝ, moderátor
Na druhou stranu, pokud nějakému vašemu klientovi jeho postižení neumožňuje studovat, nebo pracovat, co mu vaše zařízení nabízí?

David HAVELKA, dětský psycholog
Tak potom zde máme, jak už jsem zmiňovala službu denní stacionář, kde tito klienti mohou trávit svůj čas vlastně v denním stacionáři, v dopoledním čase se zabýváme vzděláváním a výukou, v odpoledním čase jsou to potom volnočasové aktivity typu pletení košíků, máme zde výtvarnou dílnu, keramickou dílnu, naši uživatelé vytváří krásné výrobky.

Vít PALACKÝ, moderátor
Musí k vám do integračního centra chodit jen lidé s diagnostikovaným autismem, nebo se na vás může obrátit třeba maminka s podezřením?

David HAVELKA, dětský psycholog
Určitě se na nás mohou obrátit i rodiče pouze s podezřením. Často se to tak i děje, kdy vlastně rodiče jsou zmatení, zjišťují, že jejich dítě má vlastně nějaké takové zvláštní projevy, se kterými si třeba úplně neví rady. V dnešní době tedy veřejnost je dost informovaná, takže o autismu je slyšet, už dokážou v podstatě i lajci rozeznat nějaké projevy autismu. No takže rodiče už právě třeba mohou mít to podezření, tím pádem lze se objednat k nám do poradenského centra, kde já to s rodiči proberu a případně je pošlu dál za odborníky přímo na diagnostiku.

Vít PALACKÝ, moderátor
Já vám děkuji za informace a přeji hezký zbytek dne.

David HAVELKA, dětský psycholog
Děkuji, vám taky, na shledanou.

Klíčová slova: