Rehabilitace – placená, nebo neplacená překážka v práci?

Nejeden úraz či nemoc zaměstnance vyžaduje další rehabilitační péči. Čtěte, kdy má zaměstnanec nárok na placené volno a čím ho doloží.

Není rehabilitace jako rehabilitace. Záleží, kým je prováděna a jaká pravidla nastaví interním předpisem sám zaměstnavatel.

Léčebně rehabilitační péče

Zaměstnavatelé, potažmo jejich mzdoví účetní či personalisté, se v praxi občas potýkají s posouzením rehabilitace jako (ne)placené překážky v práci. Překážky v práci na straně zaměstnance popisuje zákoník práce. Nejčastěji se jedná o pracovní neschopnost, mateřskou a rodičovskou dovolenou. Avšak odkazuje se zde také na jiné důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance. Jejich okruh a rozsah je stanoven nařízením vlády č. 590/2006 Sb. V souladu s ustanovením § 191 zákoníku práce poskytuje zaměstnavatel pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nejméně u překážek zde uvedených. Zaměstnavatel ale může (v souladu s interním předpisem či kolektivní smlouvou) dle svého rozhodnutí poskytnout i více dnů placeného (neplaceného) pracovního volna. Čtěte také: Pracovnělékařské služby podle nové vyhlášky

Hned první popisovanou překážkou v práci z okruhu jiných důležitých osobních překážek na straně zaměstnance je vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení. Píše se zde, že zaměstnavatel poskytne pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu na...
 

Klíčová slova: