Potíže s diagnózou Aspergerův syndrom

Počet dětí patřících do sféry poruch autistického spektra stále roste. Jeden zdánlivě typický příznak může být u dítěte důsledkem mnoha příčin. To, co mylně považujeme za poruchu autistického spektra, může být ledacos.

Takřka před rokem jsem pro server Vitalia.cz napsal článek přirovnávající osoby postižené Aspergerovým syndromem k tulícím se dikobrazům. Ti mají ostny a jemnou kůžičku. Chyba se mi vloudila v tom, že jsem nevysvětlil onu metaforu. Neznamená, že by se dotyčný nemohl přitulit. Jen je vše jinak, než je úplně běžné. Nejen na většinovou populaci, ale i na tzv. aspergery platí okřídlené "každý jsme jiný". Zmíněný článek měl zcela mimořádný ohlas. Převažovaly glosy víceméně souhlasné. O to razantnější byly ohlasy záporné:

Generalizující článek vystavěný na pověrách o autismu

Vážený pane Nováku a vážená redakce, tento článek považuji za zavádějící, generalizující a tím pádem stigmatizující lidi s PAS a jejich rodiny. Nesmysly v něm uvedené uvádím na pravou míru v magazínu ATYP.

Pokud se pan psycholog nezabývá dětskou psychologií 21. století, prosím, ať tedy o ní nepíše. O PAS zřejmě nezná nové poznatky, ale ani o dospělých lidech s PAS. Myslím, že by bylo vhodné se lidem s PAS za tento článek – redakce i psycholog – omluvit.

(Reakci šéfredaktorky on-line magazínu ATYP jsme publikovali zde: Osm nejrozšířenějších mýtů o lidech s autismem, pozn. red.)

Mimo jiné jsem byl dvěma dámami vyzýván k vrácení diplomu z psychologie. Jedna z nich, podepsaná jako Zuzka, nade mnou přece jen nezlomila hůl. Poradila, abych se věnoval chovu rybiček.

Studentka psychologie – sama trpící oním syndromem, podepsaná značkou an – sdělila: "Lituji děti, jež máte v péči." Jinak z návrhu rezignace na diplom plyne, že...
 

Klíčová slova: