Pomoc hendikepovaným

ČT 1
-
Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka
Začínají Události v regionech, já přeji pěkný podvečer. Nedodržování práv zdravotně postižených bude nově systematicky dohlížet ombudsmanka Anna Šabatová. Dosud se věnovala jen konkrétním případům. Novou povinnost má díky úmluvě OSN.

Dominika ŘEBÍKOVÁ, redaktorka
Na vozíčku je Petr Stiller od 14 let. I když má kvůli nedobrovolné jízdě po schodech na čele jizvu, teď už si poradit umí. A sám jezdí i autem. Když před ním stojí velká překážka, o pomoc si řekne.

Petr STILLER
Analyzuju okolí a samozřejmě musím sebrat odvahu v sobě říct si a někdy je to teda těžký.

Dominika ŘEBÍKOVÁ, redaktorka
Kromě fyzických bariér, které vozíčkářům nebo slepcům stěžují pohyb, organizace bojují třeba s nerovným přístupem ke vzdělání.

Hana SVOBODOVÁ, zástupkyně ředitelky, Liga vozíčkářů
Setkáváme se problémy ve vzdělávání, přístupu jakoby do škol, aby škola přijala žáky, kteří chcou být jakoby integrováni.

Dominika ŘEBÍKOVÁ, redaktorka
Nevidomým navíc musí někdo pomáhat číst, neslyšícím naopak psát nebo ukazovat.

osoba
Některými těmi oblastmi jsme se už dokonce zabývali.

Dominika ŘEBÍKOVÁ, redaktorka
I dostatek dostupných tlumočníků, tak bude nově veřejná ochránkyně práv hlídat.

Anna ŠABATOVÁ, veřejná ochránkyně práv
Budu stále sbírat informace z terénu, dělat výzkumy a zpracovávat zprávy a dávat doporučení vládě, kde by měla zlepšit situaci, kde je nějaký systémový nedostatek.

Dominika ŘEBÍKOVÁ, redaktorka
Pro Petra Stillera, který přesně týden sám pracuje pro ligu vozíčkářů, jsou dva schody výzva. Pro jiné to může být nepřekonatelný problém. Cílem ombudsmanky je tak i osvěta, třeba aby kolemjdoucí uměli pomoci. Dominika Řebíková, Česká televize.

Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka
Veřejná ochránkyně práv obecně chrání lidi před jednáním úřadů a institucí pokud není demokratické. Nemůže ale jejich rozhodnutí změnit nebo zrušit. Když zjistí pochybení, tak poté vyžaduje nápravu. Jedinou sankcí, kterou můžou, může uložit je zveřejnění případu. Ombudsmanka řeší stížnosti například na činnost ministerstev, obcí, krajů, vězeňské služby nebo třeba zdravotních pojišťoven. Od 1.ledna tedy jak jsme říkali celkově dohlíží na práva lidí se zdravotním postižením. Zajímá se o oblasti jako vzdělání, práci, přístupnost nebo sociální zabezpečení handicapovaných lidí.

Ladislav LOEBE, předseda, paracentrum Fénix Brno
Přístupnost postupem času se odbourává to je pravda, ale velký dluh má Česká republika v dopravě.  V dopravě a myslím autobusové třeba regionální. Málokdy si člověk může nastoupit do autobusu a jet kam chce, protože prostě, buď se do toho autobusu nedostane a nebo z něj nevystoupí.

Hana BUBENÍČKOVÁ, ředitelka, Tyflocentrum Brno
Nevidomý lidé, i když mají dneska velké vymoženosti ve výpočetní technice a v různých věcech, tak stále ta, ten problém přístupnosti informací je.

Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka
A podrobnosti teď ještě probereme s Romanou Jakešovou z kanceláře veřejné ochránkyně práv. Dobrý den.

Romana JAKEŠOVÁ, právnička, Kancelář veřejného ochránce práv
Dobrý večer.

Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka
Tak my jsme slyšeli, že těch problémů je celá řada, takže jaké první kroky teď budou následovat?

Romana JAKEŠOVÁ, právnička, Kancelář veřejného ochránce práv
Poté, jak už jsme tedy slyšeli co ochránkyně zřídila nový odbor ochrany práv osob se zdravotním postižením, tak její prioritou je samozřejmě informovat o nové působnosti, o tom, že může monitorovat a systematicky sledovat, jakým způsobem je naplňována úmluva o právech osob se zdravotním postižením a za tímto účelem se rozhodla uspořádat několik regionálních setkání. To první setkání bylo právě dnes u nás tady v Brně. Tím myslím v kanceláři veřejného ochránce práv a následující budou poté následovat v dalších městech jako jsou České Budějovice, Liberec, Praha, Ostrava a dále.

Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka
Tak to je to informování, a jaké kroky.

Romana JAKEŠOVÁ, právnička, Kancelář veřejného ochránce práv
To je informální a další a co se týče praxe, tak samozřejmě abychom mohli vůbec hodnotit, jakým způsobem je úmluva naplňována, tak se musí nejdříve samozřejmě zjistit, jaký je stávající stav v rámci jednotlivých práv a jejich naplňování. Takže v tuhle chvíli ochránkyně vytváří takzvané indikátory, což jsou jakési ukazatele pomocí kterých budeme sledovat vývoj v rámci jednotlivých článků úmluvy, a hodnotit jakým způsobem jsou naplňována práva lidí se zdravotním postižením ve vztahu k běžné populaci.

Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka
Ombudsmance by měl pomáhat poradní orgán, který se teprve zřídí, tak kdo by v něm měl být a co bude mít na starosti?

Romana JAKEŠOVÁ, právnička, Kancelář veřejného ochránce práv
Přesně tak na pomoc pro monitorování jmenuje ochránkyně poradní orgán, poradní orgán by se měl sestávat z 11 členů, přičemž členové by měli být samozřejmě lidé se zdravotním postižením a nebo také organizace či lidé, kteří nějakým způsobem mají zájem na změně práv a postoji společnosti k lidem se zdravotním postižením.

Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka
Jaký dopad potom budou mít ta zjištění jaksi v praxi, protože ombudsmanka sama říkala, že bude dávat tedy doporučení vládě sankce zůstává stejná, pouze zveřejnění případu. Tak co ve chvíli, kdy tedy úřady nebo vláda, politici ta doporučení nedodrží?

Romana JAKEŠOVÁ, právnička, Kancelář veřejného ochránce práv
Přesně tak, jak už říkala paní ombudsmanka, tak nejprve bude informovat veřejnost, bude informovat veškeré ústřední orgány dotčené, samozřejmě vládu, samozřejmě poslaneckou sněmovnu, ale může také informovat spolupracující mezinárodní orgány.

Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka
To znamená, může se.

Romana JAKEŠOVÁ, právnička, Kancelář veřejného ochránce práv
Ale ty sankce zůstávají stejné.

Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka
Může se obrátit i na samotnou OSN?

Romana JAKEŠOVÁ, právnička, Kancelář veřejného ochránce práv
V tuhle chvíli neratifikovala Česká republika opční protokol, takže nemají jednotlivci možnost obracet se a domáhat se práv.

Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka
Já to možná jen vysvětlím on to dnes řekl i předseda brněnského ParaCENTRA Ladislav Lebe pro ČT on by právě ten opční protokol dával možnost těm, kteří nejsou spokojeni s vyřizováním těch stížností, obrátit se přímo na výbor OSN a ten by zase dotazoval Českou republiku, proč.

Romana JAKEŠOVÁ, právnička, Kancelář veřejného ochránce práv
Přesně tak.

Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka
Proč v té věci nejedná. Bude se tedy kancelář veřejné ochránkyně práv snažit třeba ještě nějak o posun v této věci? Bude se snažit být aktivní v tom, aby vláda třeba dospěla k té ratifikaci?

Romana JAKEŠOVÁ, právnička, Kancelář veřejného ochránce práv
Určitě opční protokol je nedílnou součástí té samotné úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, takže věřím tomu, že ochránkyně vyvine veškerou aktivitu k tomu, aby byl přijat a mohli ho lidé využívat.

Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka
Říká Romana Jakešová z kanceláře veřejné ochránkyně práv. Já vám děkuji, že jste byla hostem ve vysílání.

Romana JAKEŠOVÁ, právnička, Kancelář veřejného ochránce práv
Já také děkuju. Na shledanou.

Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka
A už to bylo řečeno setkání ombudsmanky s lidmi se zdravotním postižením a organizacemi, které je sdružují budou pokračovat je jich celkem 6. Ta nejbližší se uskuteční v Liberci a Českých Budějovicích.

Klíčová slova: