Petice proti novele zákona o zaměstnanosti

V roce 2018 vstupuje v účinnost novela zákona o zaměstnanosti, zákona číslo 435/2004 Sb. Tato novela brání lidem s tělesným postižením vykonávat svoji dosavadní práci přes počítač a jiná zařízení z domova. Paragraf 78, odstavec 2, písmeno d, bod 2 ukládá povinnost mít jasné definovanou chráněnou dílnu na jedné adrese a mít více než 50 procent lidí s OZP v té dílně. To je podmínkou čerpání dotace na chráněná pracovní místa. Navrhovatelem je MPSV, údajně to také schválil Svaz zamestnavatelu zaměstnávající osoby se zdravotním postižením. Odůvodnění je takové, že se s dotacemi prováděli nějaké machinace. Bohužel tady se dostáváme na úroveň diskuze, jestli zeměkoule je kulatá nebo čtverhranná. Viděl jsem ve svém životě v Brně šéfa chráněné dílny, který se natrasal jako páv na dotace, že on tady může něco dostávat a vést si soukromý podnik. A u něho bych nepracoval i kdyby to bylo v můj ekonomický neprospěch. Ale máme tu neziskové organizace, které zjednodušeně řečeno dělají charitu, potřebují nízké provozní náklady, což ve 21.stoleti díky IT možné je, aby lidé komunikovali a pracovali na různých místech v Česku. Práci mohou dělat lidé tělesně postižení, kteří se mohou seberealizovat, mají náplň času a mají další finance, kdy oni nejsou závislí jen na ne moc velkém invalidním důchodu. Změna tohoto zákona je neuvěřitelný paskvil, kdy bude za bílého dne okraden a připraven o práci tělesně postižený člověk, který nemůže chodit z bytu na jiné pracoviště, zvláště v zimě, za to nějaký libový frajer, provozovatel nějakého podniku se bude smát, že on akorát má dotace na dílnu. Tato novela v Česku nic nevyřeší, jen budou vznikat nové dílny, kde budou neefektivní náklady na provoz. Přijdou o práci ti, co nemají možnost kvůli svému zdravotnímu stavu jít z bytu ani na brigádu. Sociální pracovníci a zaměstnanci úřadu práce jsou tu také proto, aby úředně kontrolovali, jak je s dotacemi zacházeno a kontrolovali pravdivost tvrzení jednotlivých subjektů. Marian Mario Artych, DiS. člen rady spolku Free Will  Petici můžete podepsat na adrese

https://www.petice24.com/petice_proti_novele_zakona_o_zamstnanosti_43520...

Klíčová slova: