Pelhřimov: Nové orientační prvky pro zrakově postižené

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) v Pelhřimově uspořádala oblastní shromáždění. Mezi zrakově postižené občany zavítali i zástupci města – místostarosta Josef Koch, vedoucí odboru sociálních věcí městského úřadu Jana Sládková a Magda Chlumová z Úřadu práce Pelhřimov.

Místostarosta Josef Koch v úvodu mimo jiné připomněl, že v Pelhřimově (v ul. Boženy Němcové a na Táborské ulici) v současné době vznikají dvě nová parkoviště, u kterých budou vyhrazena parkovací místa pro zdravotně postižené. Dále zmínil, že se jedná o vhodném umístění "sbírkového psa" (kasička v podobě vodicího psa, kterou provozuje SONS ČR - peníze, které do ní dárci věnují, budou použity k činnosti ve prospěch zrakově postižených občanů). Tyto pokladničky v podobě vodicích psů by se mohly objevit např. v prostoru vstupního vestibulu ve sportovní hale, v kině nebo divadle a v prostoru bufetu, který je na městském úřadě. Místostarosta dále informoval přítomné o podpoře města pro sociální oblast, připomněl aktuální dění ve městě a plánované investice v příštím roce, kde je jednou z nejdůležitějších akcí vybudování okružní křižovatky pod Kalvárií. Poté reagoval mimo jiné na dotaz, týkající se možného přesunutí jedné zastávky MHD na jiné místo, které by bylo z hlediska zrakově postižených bezpečnější. "Pokud máte nějaký problém, nebojte se tu situaci popsat a pošlete ten email komukoliv na město. Pokud se zrovna netrefíte na toho, kdo má v dikci tuto oblast, tak si to příslušní pracovníci mezi sebou předají," zdůraznil. Pokud jde konkrétně o nalezení vhodnějšího místa pro zastávku, patří podle něj tato věc do kompetence hospodářského odboru, ale celou záležitost je třeba konzultovat s...
 

Klíčová slova: